founder: Michaelfiles
date created: 12/16/2017
no. of members: 22
description/mission statement:
This Category is for Waymarking the historical markers of Belgium. There are a lot of classified properties and protection areas in Belgium. The lists are maintained and updated by the different regions in Belgium [NL] Deze categorie is voor het markeren van de historische markeringen van België. Er zijn veel geclassificeerde onroerend erfgoed en beschermingszones in België. De lijsten worden onderhouden en bijgewerkt door de verschillende regio's in België [FR] Cette catégorie est destinée à baliser les marqueurs historiques de la Belgique. Il existe énormément de biens classés et des zones de protection en Belgique. Les listes sont maintenues et mises à jour par les différentes régions de Belgique [DE] Diese Kategorie dient zur Markierung der historischen Markierungen von Belgien. Es gibt viele klassifizierte Immobilien, monumenten und Schutzgebiete in Belgien. Die Listen werden von den verschiedenen Regionen in Belgien gepflegt und aktualisiert

open enrollment: ON

This group manages the following:
Total Records: 1 - Page: 1 of 1
Icon Category Name Date Created  
Belgium Monument Registers 01/04/2018
Officer List
Total Records: 5 - Page: 1 of 1
Michaelfiles - Leader
[view profile]

call number: 1
[send message]
no message
franketmuriel - Officer 1
[view profile]

call number: 2
[send message]
no message
pmaupin - Officer 1
[view profile]

call number: 8
[send message]
no message
lopac44 - Officer 1
[view profile]

call number: 15
[send message]
no message
RakeInTheCache - V.I.P member
[view profile]

call number: 11
[send message]
no message