Ravningbroen - Vejle, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 55° 40.490 E 009° 20.845
32U E 521849 N 6169944
Quick Description: En 5 meter bred og 760 meter lang egetræsbro tværs over det sumpede område i Vejle Ådal. Opført i år 979. Ved udstillingsområdet kan ses en rekonstruktion af et stykke bro.
Location: Denmark
Date Posted: 5/5/2021 12:37:34 AM
Waymark Code: WM1478V
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 3

Long Description:
I 1953 blev der fundet store egetræsstolper i Vejle ådal, nær landsbyen Ravning. Ved arkæologiske udgravninger blev der efterhånden fundet mere egetømmer og det blev klart at det var en meget stor bro fra Vikingtiden. 1800 egetræsstolper, 6 meter lange og med en diameter på 30x30 cm er der brugt til konstruktionen. Store egetræsplanker har ligget på tværs og konstruktionen har været meget stærk.
Ved hjælp af Dendrokronologi er der en meget nøjagtig datering for den 760 meter lange og 5 meter brede Ravlingbro, nemlig år 979.
Ravningbroen har været en naturlig forbindelse af Hærvejen eller Oksevejen som går ned igennem Jylland. Militær, kvæg og og vogne har derved kunnet køre tværs over moseområde.
Broen er en teknisk bedrift, et virkeligt ingeniørarbejde og flere af byggeteknikkerne bruges den dag i dag.
I en bygning er der udstillingsområde. Her kan man se flere af de oprindelige egetræsstolper samt læse om broen. Endvidere er der opført en rekonstruktion af et stykke af Ravlingbroen.In 1953, large oak pillars were found in Vejle river valley, near the village of Ravning. At archeological excavations, more oak timber was gradually found and it became clear that it was a very large road/bridge from the Viking Age. 1800 oak posts, 20 ft long and with a diameter of 12x12 in have been used for the construction. Large oak planks have been laid across and the construction has been very strong.
Using Dendrochronology, there is a very accurate dating for the 2493 ft long and 17 ft wide Ravling Bridge, namely the year 979.
The Ravning Bridge has been a natural connection of the Army Road or the Ox Road which goes down through Jutland. Military, cattle and and wagons have thus been able to drive across the bog area.
The bridge is a technical achievement, a real engineering work and several of the construction techniques are used to this day.
In a building there is an exhibition area. Here you can see several of the original oak pillars and read about the road. Furthermore, an reconstruction of a piece of the Ravling Bridge has been erected.


Source: (visit link)

(visit link)
Type: Plank Bridge

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Plank Roads
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.