Scheveningen fireworks festival - Scheveningen, The Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 07.024 E 004° 16.855
31U E 587704 N 5774833
Quick Description: Annual Firework festival at sea (visible from the boulevard), since 1979. Also the largest open-access fireworks event in Europe!
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 9/20/2021 12:49:58 AM
Waymark Code: WM14ZWQ
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 3

Long Description:
Het vuurwerkfestival Scheveningen is een jaarlijks evenement in de Nederlandse badplaats Scheveningen waarbij vanaf de boulevard verspreid over twee weekenden in de zomer een vuurwerkshow wordt gegeven. Per avond worden twee vuurwerkshows gegeven verzorgd door bedrijven uit verschillende landen. Aan het eind van het seizoen wordt een winnend land uitgekozen. Het festival trok in 2017 340.000 bezoekers.

Ieder land dient hetzelfde budget te gebruiken, mag maximaal 2000 eenheden afschieten en moet zorgen dat een show tussen de 10 en 13 minuten duurt. Juryleden letten op diversiteit in kleur en vorm, originaliteit, opbouw en opeenvolging van de stukken. De winnaar wordt na de laatste vuurwerkshow bekendgemaakt. De vuurwerkshows worden technisch begeleid door het Nederlandse vuurwerkbedrijf Xena Vuurwerk uit Ede dat tevens de eerste show van de avond met daarin een landenthema verzorgt .

Het vuurwerk wordt geautomatiseerd afgestoken vanaf een drijvend ponton op 265 meter vanaf de kust. Het ponton wordt aan de hand van een door het deelnemend land aangereikt vuurwerkplan door een vuurwerkbedrijf voorzien van vuurwerk in de haven en 's avonds op de juiste positie gelegd door twee sleepboten.

Vanaf 1947 werd er jaarlijks iedere donderdagavond vuurwerk afgestoken. Het ging om mechanisch vuurwerk dat vanaf palen op het strand werd afgeschoten. Het eerste vuurwerkfestival werd gehouden in 1979 in hetzelfde jaar dat het Kurhaus heropend werd. Er werd gebruik gemaakt van een stalen eiland aan de pier van Scheveningen totdat werd overgeschakeld naar het drijvend ponton. Het festival kostte in 2013 250.000 euro en wordt voornamelijk betaald door de gemeente Den Haag en ondernemers.
Source: (visit link)

Google Translation:
The Scheveningen fireworks festival is an annual event in the Dutch seaside resort of Scheveningen where a fireworks show is given from the boulevard over two weekends in the summer. Two fireworks shows are given per evening, provided by companies from different countries. A winning country is selected at the end of the season. The festival attracted 340,000 visitors in 2017.

Each country must use the same budget, can shoot a maximum of 2000 units and must ensure that a show lasts between 10 and 13 minutes. Jury members pay attention to diversity in color and shape, originality, structure and sequence of the pieces. The winner will be announced after the last fireworks show. The fireworks shows are technically supervised by the Dutch fireworks company Xena Vuurwerk from Ede, which also provides the first show of the evening with a country theme.

The fireworks are automatically set off from a floating pontoon 265 meters from the coast. On the basis of a fireworks plan provided by the participating country, the pontoon is fitted with fireworks in the harbor by a fireworks company and placed in the correct position in the evening by two tugs.

From 1947, fireworks were set off every Thursday evening. These were mechanical fireworks that were fired from poles on the beach. The first fireworks festival was held in 1979 the same year the Kurhaus reopened. A steel island at the Scheveningen pier was used until the switch was made to the floating pontoon. The festival cost 250,000 euros in 2013 and is mainly paid for by the municipality of The Hague and entrepreneurs.
Source: (visit link)
Starting Time of the Fireworks Display: 9:30 PM

Who is putting on the Fireworks Display: Xena Vuurwerk

Web Site for more info: [Web Link]

Date of the Fireworks Display: Not listed

Visit Instructions:

Since taking suitable photographs may be nearly impossible, please just tell us about the show!

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Fireworks Displays
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Scheveningen fireworks festival - Scheveningen, The Netherlands 11/15/2021 PetjeOp visited it
Axel-F visited Scheveningen fireworks festival - Scheveningen, The Netherlands 10/10/2021 Axel-F visited it

View all visits/logs