RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem
Posted by: Groundspeak Premium Member naj16
N 52° 22.593 E 004° 37.331
31U E 610422 N 5804158
Meetpunt op Koepel van de St.Bavo basiliek in Haarlem, aan de voet van het kruis.
Waymark Code: WMHCCZ
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 06/23/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 20

Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart te Haarlem, gebouwd in drie fasen tussen 1895 en 1930. De stad Haarlem kreeg in 1559 een bisschopszetel. De huidige Grote of St. Bavokerk aan de Grote Markt fungeerde vanaf toen als kathedraal. Sinds de Reformatie is deze kerk in handen van de protestanten.

Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 werd Haarlem weer een bisschopsstad. De St. Jozefkerk aan de St. Jansstraat heeft vanaf toen tot 1898 als kathedraal gediend. Deze neoclassicistische kerk was spoedig voor de kathedraalfunctie te klein en het bisdom kon een grotere en representatieve kathedraal goed gebruiken. Zodoende kwam de huidige kathedraal aan de Leidsevaart, ten zuidwesten van de binnenstad, tot stand. De architect was Jos Th. J. Cuypers (1861-1949), zoon van de bekende architect Pierre Cuypers. Tijdens de eerste bouwfase was Jan Stuyt (1868-1934), zijn latere compagnon, hoofdopzichter. Op 2 mei 1898 werd het toen gebouwde deel (koorpartij) ingewijd door Mgr. Bottemanne, de toenmalige bisschop van Haarlem. In 1902-'06 volgde de bouw van dwarsschip, vieringkoepel en schip en in 1928-'30 tenslotte de afbouw van westtorens en portalen (zie ook beschrijving onder). Tijdens de laatste twee bouwfasen is het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers op diverse plaatsen gewijzigd uitgevoerd. Daardoor ontstond het huidige, zeer eclectische, en voor de r.-k. kerkbouw van die tijd ongebruikelijke en vernieuwende geheel (zie onder). De St. Bavokathedraal was destijds de enige nieuwgebouwde kathedraal in Nederland en fungeert tot op de dag van vandaag als zodanig.

De Kathedraal is in 1948 tot Basiliek verheven, wegens het toen 50-jarig bestaan van het hieronder genoemde, in 1898 voltooide en in gebruik genomen gedeelte. Restauratie van het interieur van deze (uiterst belangrijke en unieke) kerk gaat in etappes plaatsvinden vanaf najaar 2010, waarbij delen van het interieur tijdelijk ontoegankelijk zullen zijn. In 2011-2012 is de eerste fase van de omvangrijke restauratie (van het dwarsschip en de koepel) uitgevoerd.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 102,905.00

Y coordinate: 487,906.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
witdriehoekje visited RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem 10/18/2023 witdriehoekje visited it
Dutch Coaster visited RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem 04/04/2022 Dutch Coaster visited it
Theodd1 visited RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem 04/25/2020 Theodd1 visited it
siggibär visited RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem 10/11/2018 siggibär visited it
cache-amount visited RD Meetpunt: 25931401 - St. Bavo R.K.K.H. Haarlem 12/27/2015 cache-amount visited it

View all visits/logs