Heli platform Erasmus MC [hospital]
Posted by: Groundspeak Premium Member Great4Fun
N 51° 54.592 E 004° 28.288
31U E 601217 N 5752036
Quick Description: Helicopter Platform near Erasmus MC Hospital, Rotterdam - NL
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 10/8/2016 2:01:25 AM
Waymark Code: WMT7AX
Views: 13

Long Description:
[NL]
In vliegende vaart naar SEH
De nieuwe loopbrug tussen het helikopterplatform en de nieuwbouw van het Erasmus MC maakt het mogelijk dat patiënten snel op de Spoed Eisende Hulp terechtkomen.

Traumakamer
Stel, een helikopter met een zwaargewond verkeersslachtoffer landt op het heliplatform. Dankzij de loopbrug is er sinds kort een directe verbinding met het ziekenhuis. Met een druk op de knop ontgrendelt de meldkamer alle deuren op de route naar de Spoedeisende hulp (SEH). Tweeënhalve minuut later ligt de patiënt op de traumakamer.

Wachtend
Vroeger ging dat anders. Patiënten werden vanuit de helikopter met de lift naar de parkeergarage gebracht. Daar werden ze in een wachtende ambulance gezet waarmee ze via de Westzeedijk naar de andere kant van het Erasmus MC werden gebracht en van daaruit naar de SEH. Dr. Dennis den Hartog, hoofd Traumacentrum Zuid West Nederland: “Het overhevelen van deze zwaargewonde patiënten en het tijdverlies brachten uiteraard risico’s met zich mee. Maar die risico’s zijn nu voorgoed verleden tijd.”

Transport
Jaarlijks worden in het Erasmus MC 450 polytrauma patiënten behandeld. Dat zijn mensen met ernstig letsel aan meerdere organen. Daarvan worden er tien tot vijftien via de lucht binnengebracht. Den Hartog: “Vaak wordt nog gekozen voor de ambulance in plaats van een helikopter vanwege het transport na de landing.”

Risico's
Doordat de patiënt nu zonder extra risico’s of tijdverlies naar de SEH kan worden gebracht, verwacht Den Hartog komend jaar twee tot drie keer zoveel polytrauma patiënten met helitransport.[UK]
In flying to SEH.
The new walkway between the helicopter platform and the new construction of the Erasmus MC allows patients quickly on emergency medicine.

Trauma room Set
A helicopter with a seriously injured victim of a traffic accident lands on the heliport. Thanks to the walkway is there a direct connection with the hospital. With the push of a button unlocks the control room all doors on the route to the emergency room (SEH). Two and a half minutes later the patient on the trauma room.

Used to waiting.
Patients were from the helicopter with the elevator to the garage. There they were put in a waiting ambulance that allows them through the West Sea wall to the other side of the Erasmus MC, and from there to the emergency room. Dr. Dennis den Hartog, Head Trauma Centre South West Netherlands: "the transfer of these severely injured patients and the loss of time spent of course risks. But those risks are now a thing of the past."

Transport
Every year at Erasmus MC 450 polytrauma patients treated. Those are people with severe injuries to multiple organs. There are ten to fifteen through the air. DD: "is often still chosen for the ambulance instead of a helicopter due to transport after landing."

Risks
Because the patient now without additional risks or loss of time can be brought to the emergency room, expecting Dr. Dennis den Hartog next year two to three times as much polytrauma patients with helitransport.
Location of Helipad: Hospital

Description of location: Near the Hospital and on the pavement you can see them landing

Does the Site Have a Windsock?: Yes

Primary Puprose of the Landing Pad: Medical

What identifies the location as a helipad?: It sure is a flat floor 30ft over the street. Lightmarks around and a big H

Did you provide a personal photo of the helipad, windsock, helicopter or other identifiable feature?: yes

Where were the coordinates taken relative to the landing pad?: On a safe spot (pavement) where you savely can see them landing

Separate from an airport: yes

Landing Pad Surface: Concrete

What facilities are available to passengers?: Not listed

Visit Instructions:
A new photo and description of what you found at the site would be appropriate.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Helicopter Landing Pads
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Heva visited Heli platform Erasmus MC [hospital] 11/20/2021 Heva visited it
frenchje visited Heli platform Erasmus MC [hospital] 12/18/2020 frenchje visited it
witdriehoekje visited Heli platform Erasmus MC [hospital] 12/13/2020 witdriehoekje visited it
Andre 61 visited Heli platform Erasmus MC [hospital] 3/27/2018 Andre 61 visited it

View all visits/logs