De Ballenmaker, Ooij, Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 51.358 E 005° 56.328
31U E 702375 N 5749101
Beeld van een ballenmaker aan zijn werktafel, staande op een hoog bakstenen voetstuk
Waymark Code: WM10B3Y
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 04/05/2019
Published By:Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 2

NL

"de ballenmaker"
9-2-1992 aangeboden door
c.v. de deurzakkers i.s.m.
boral nedusa baksteen bv
Daaronder is een metalen plaat aangebracht met de tekst:

Hij vormde met zijn handen grond,
dezelfde grond waarop hij stond.
Hij werkte hard zonder te klagen,
dat durfde niemand in die dagen.
De "ballenmaker", hij is verdwenen,
machines maken nu zijn stenen.
Machines waarvoor hij zelf het geld,
met zweet en eelt heeft neergeteld.
Door hem is vooruitgang voortgegaan,
en vormt de grond van ons bestaan.
Hij was en is, en blijft hier mooi,
de "ballenmaker" van Ooij.Het is een ode aan vroegere arbeiders van de oude steenfabriek. Een ballenmaker is iemand die de grondstof, klei, in de steenvormen deed, waardoor mooie rechthoekige bakstenen gevormd werden. Deze bakstenen van klei werden vervolgens in de oven gebakken.


EN"the ball maker"
9-2-1992 offered by
CV. the door sacks i.s.m.
boral nedusa brick eg
Underneath is a metal plate with the text:

He formed ground with his hands,
the same ground on which he stood.
He worked hard without complaining,
nobody in those days dared.
The "ball maker", he's gone,
machines are now making stones.
Machines for which he himself has the money,
with sweat and calluses.
Progress has continued through him,
and forms the basis of our existence.
He was and is, and remains beautiful here,
the "ball maker" from Ooij.


It is an ode to former workers of the old brick factory. A ball maker is someone who put the raw material, clay, into the stone shapes, creating beautiful rectangular bricks. These clay bricks were then baked in the oven.
Name or use 'Unknown' if not known: De Ballenmaker

Figure Type: Human

Artist Name or use 'Unknown' if not known: Marlene Deroy

Date created or placed or use 'Unknown' if not known: 1990

Materials used: Bronze

Location: Elftstraat

Visit Instructions:
Please upload at least one photo you have personally taken of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited De Ballenmaker, Ooij, Netherlands 05/26/2020 Becktracker visited it