Pathé IMAX - Arnhem, Netherlands
Posted by: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
N 51° 59.047 E 005° 54.228
31U E 699397 N 5763254
Quick Description: IMAX Dolby cinema near the central station in Arnhem
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/15/2019 6:46:43 AM
Waymark Code: WM10JDK
Published By: Groundspeak Premium Member saopaulo1
Views: 6

Long Description:
Source: (visit link) :
"Op 20 oktober is officieel het Pathé Arnhem in gebruik genomen. Een van de negen zalen in het nieuwe bioscoopcomplex heeft het grootste IMAX-scherm van Nederland: 12 bij 21 m. Deze zaal is – voor het eerst in Nederland – speciaal als IMAX-zaal ontworpen, vertelt Joost Grootings, theatermanager van Pathé Arnhem. ‘Dat betekent dat de zaalopbouw wat steiler is, zodat iedereen dichter tegen het scherm zit. Om de zaal zo stil mogelijk te krijgen, is deze ontworpen als box-in-box-in-box, met zwevende vloeren en losse plafonds.’

Maar het pièce de résistance is natuurlijk het enorme scherm en de bijbehorende projectietechniek. ‘Grote uitdaging voor zo’n groot scherm is het creeëren van voldoende lichtopbrengst voor een scherp beeld’, vertelt Grootings. Pathé Arnhem doet dit met behulp van twee 2K-projectoren met elk een 6.000 W lamp. Daarnaast heeft het scherm een anderhalf keer zo grote reflectiewaarde als een normaal bioscoopscherm.
2d en 3d op 24 fps

Bij een 2d-film projecteren beide lichtbronnen hun pixels precies op elkaar, bij een 3d-film verzorgt de linker projector het beeld voor het linkeroog en de rechter die voor het rechteroog. ‘Zo blijven we 3d draaien met 24 beelden per seconde’, aldus Grootings. Elke ochtend worden de 2d- en 3d-instellingen met behulp van camera’s in de zaal automatisch gekalibreerd.

Datzelfde geldt overigens voor het geluid, een installatie die ook bijzonder te noemen is. Voor het eerst in Nederland gebruikt men namelijk niet een zeskanaals, maar een twaalfkanaals geluidssysteem, een techniek die IMAX pas sinds mei dit jaar toepast. Daarbij meten microfoons in de zaal tijdens de film het geluid en koppelen dat terug naar het geluidssysteem dat zich realtime aanpast. ‘Zo heb je optimaal geluid, of de zaal nou vol zit of dat er maar twintig man aanwezig zijn’, zegt Grootings."

EN (Translation):
The Pathé Arnhem was officially inaugurated on 20 October. One of the nine theatres in the new cinema complex has the largest IMAX screen in the Netherlands: 12 by 21 m. This room was specially designed - for the first time in the Netherlands - as an IMAX room, says Joost Grootings, theatre manager of Pathé Arnhem. This means that the auditorium structure is somewhat steeper, so that everyone is closer to the screen. In order to make the auditorium as quiet as possible, it has been designed as a box-in-box-in-box, with floating floors and loose ceilings.

But the pièce de résistance is of course the enormous screen and the associated projection technique. A major challenge for such a large screen is to create sufficient light output for a sharp image,' says Grootings. Pathé Arnhem does this with the help of two 2K projectors, each with a 6,000 W lamp. In addition, the screen has a reflection value one and a half times higher than a normal cinema screen.
2d and 3d at 24 fps

In a 2d film, both light sources project their pixels exactly on top of each other; in a 3d film, the left projector takes care of the image for the left eye and the right projector takes care of the image for the right eye. In this way we continue to rotate 3d at 24 frames per second,' says Grootings. Every morning, the 2D and 3D settings are automatically calibrated using cameras in the room.

The same goes for the sound, an installation that can also be called special. For the first time in the Netherlands, a twelve-channel sound system is used instead of a six-channel sound system, a technique that IMAX has only been using since May this year. During the film, microphones in the auditorium measure the sound and feedback it to the sound system, which adjusts itself in real time. This gives you optimum sound, whether the auditorium is full or only twenty people are present,' says Grootings.

Translated with www.DeepL.com/Translator
IMAX Theatre Type: IMAX - 3D platform

IMAX Theater (or other) Website: [Web Link]

If not IMAX then what theater format?: Not listed

Visit Instructions:

As a suggestion for your visit log, please make every effort to supply a brief-to-detailed note about your experience at the Waymark. If possible also include an image that was taken when you visited the Waymark. Images can be of yourself, a personal Waymarking signature item or just one of general interest that would be of value to others. Sharing your experience helps promote Waymarking and provides a dynamic history of your adventures.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest IMAX Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Pathé IMAX -  Arnhem, Netherlands 8/30/2021 PetjeOp visited it
Mes visited Pathé IMAX -  Arnhem, Netherlands 8/30/2021 Mes visited it
PetjeOp visited Pathé IMAX -  Arnhem, Netherlands 6/5/2021 PetjeOp visited it

View all visits/logs