Pathé Tilburg - Tilburg, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 33.471 E 005° 05.405
31U E 644887 N 5713933
Quick Description: Pathé Tilburg is an IMAX-movie theater in the centre of Tilburg
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 10/10/2020 4:02:13 AM
Waymark Code: WM1389R
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 2

Long Description:
van tilburg.com:

Voor de één voelt het als de dag van gisteren, voor de ander is Pathé Tilburg niet meer weg te denken uit de binnenstad. In 2020 is het alweer dertien jaar geleden dat de bioscoop aan het Pieter Vreedeplein haar deuren opende. Voor de Tilburgers die het zich niet meer kunnen herinneren: het ontstaan van Pathé Tilburg begint met het oude MIDI en Heuvelpoort. “Allebei de theaters waren toe aan vernieuwing. Zij besloten samen te gaan en een eigentijdse bioscoop neer te zetten.” Onder de naam MustSee opent in 2007 het nieuwe concept als eerste bedrijf in het toen gloednieuwe Pieter Vreedeplein-complex. Nieuw was de gigantische foyer, de zeven zalen met kleuren in plaats van nummers en het clubconcept met bankjes voor één, twee of vier personen. Naar de bios gaan wordt meer een avondje uit met bijvoorbeeld de Topdeals en de bioscoopmenu’s.

In 2010 neemt Pathé de MustSee keten over. Er volgt een complete verbouwing in 2012, waarvan de IMAX-zaal een belangrijk onderdeel is. Dat was volgens Rob een flinke investering. “Mensen uit Canada komen helpen om te zorgen dat de bezoeker de optimale IMAX beleving krijgt. We moesten zelfs een stuk uit de muur halen om het gigantische scherm passend te maken en we hebben de eerste rijen weggehaald.” Het scherm van elf bij negentien-en-een-halve meter is best bijzonder, in Nederland zijn er namelijk maar zeven IMAX zalen. “Dankzij hypermoderne filmtechnologie met kristalheldere digitale beelden en 12.000 Watt digital surround sound, onderga je letterlijk de ultimate movie experience. Alles, van de film zelf tot de bioscooptechniek en de zaal, is speciaal ontworpen om mensen het gevoel te geven dat ze echt deel uitmaken van de film.” In 2018 kreeg de IMAX-zaal weer een upgrade. De zaal wordt verbouwd en aangepast met IMAX Immersive sound. Ook krijgen de stoelen, licht en wanden een make-over.

from tilburg.com:

For some it feels like yesterday, for others it is impossible to imagine the city center without Pathé Tilburg. In 2020 it will be thirteen years ago that the cinema at Pieter Vreedeplein opened its doors. For the people of Tilburg who can no longer remember: Pathé Tilburg started with the old MIDI and Heuvelpoort. “Both theaters were due for renewal. They decided to go together and build a contemporary cinema. ” Under the name MustSee, the new concept was the first company to open in 2007 in the then brand-new Pieter Vreedeplein complex. New was the gigantic foyer, the seven halls with colors instead of numbers and the club concept with benches for one, two or four people. Going to the cinema will become more of a night out with, for example, the Topdeals and cinema menus.

In 2010 Pathé takes over the MustSee chain. A complete renovation will follow in 2012, of which the IMAX room is an important part. According to Rob, that was a considerable investment. “People from Canada come to help ensure that the visitor gets the optimal IMAX experience. We even had to remove a piece from the wall to fit the gigantic screen and we removed the first rows. ” The screen measuring eleven by nineteen and a half meters is quite special, as there are only seven IMAX rooms in the Netherlands. “Thanks to ultra-modern film technology with crystal-clear digital images and 12,000 Watt digital surround sound, you literally undergo the ultimate movie experience. Everything, from the film itself to the cinema technology and the auditorium, has been specially designed to make people feel like they really are part of the film. ” In 2018, the IMAX room was again upgraded. The hall is being renovated and adapted with IMAX Immersive sound. The seats, light and walls will also be given a makeover.
IMAX Theatre Type: IMAX - Standard platform

IMAX Theater (or other) Website: [Web Link]

If not IMAX then what theater format?: Not listed

Visit Instructions:

As a suggestion for your visit log, please make every effort to supply a brief-to-detailed note about your experience at the Waymark. If possible also include an image that was taken when you visited the Waymark. Images can be of yourself, a personal Waymarking signature item or just one of general interest that would be of value to others. Sharing your experience helps promote Waymarking and provides a dynamic history of your adventures.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest IMAX Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Pathé Tilburg - Tilburg, the Netherlands 9/2/2020 Becktracker visited it