St. Wenceslaus // sv. Václav - Blatná, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ToRo61
N 49° 25.849 E 013° 52.505
33U E 418434 N 5475957
Quick Description: The statue of St. Wenceslaus - the main patron saint of Bohemia
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 12/24/2020 3:08:05 AM
Waymark Code: WM13JA1
Published By: Groundspeak Premium Member Weathervane
Views: 11

Long Description:
The first Czech saint and the patron saint of the Czech state, Wenceslas (Václav in Czech) served as duke of Bohemia from 921 until his death in 929 or 935. Though he died young, this martyr’s accomplishments were many. He built numerous churches in Bohemia and was deeply respected as a pious, moral, educated and intelligent man who promoted the Christian faith and took care of the poor, the sick, the widowed and the orphaned by doing charitable deeds.

Source and more information: (visit link)

=========================================================

Svatý Václav (asi 907 – 28. zárí 935, príp. 929, nemecky Wenzel von Böhmen) byl ceský kníže a svetec, který je hlavním patronem ceského národa a symbolem ceské státnosti.

Podle povesti byl vychováván svou babickou svatou Ludmilou a vzdelával se na Budci. Jako kníže, po porážce od saského krále Jindricha Ptácníka, dokázal zachovat suverenitu ceského státu a založil rotundu svatého Víta, hlavní kostel knížectví. Byl zavražden ve (Staré) Boleslavi, sídle svého bratra Boleslava, který díky tomu prevzal vládu. Po smrti zacal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu pripisovanou zbožnost (vlastnorucní pestování vína a obilí pro svaté prijímání, péci o chudé, nemocné, otroky a vezne, stavení kostelu, kácení šibenic, nicení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky. Pozdeji se stal symbolem ceského státu.


Zdroj: (visit link)
Associated Religion(s): Roman-catholic

Statue Location: in centre of town

Entrance Fee: free

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.