RD Meetpunt 519319-1, -11, -12, -13 Kerk Spoordonk
Posted by: Groundspeak Regular Member TeamYakara
N 51° 31.128 E 005° 16.132
31U E 657413 N 5709961
Sint Bernadette Kerk, Bernadettestraat, Spoordonk
Waymark Code: WM13NQ2
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 01/17/2021
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 1

519319-1: Top makelaar

519319-11: Grote bronzen bout in de Z.W.steunbeer van de toren; 0.72 m uit de Z.O.kant; 2.50 m b.b.g.

519319-12: Grote bronzen bout aan de binnenkant van de Z. torenmuur, ter hoogte van de galmgaten; 1.08 m boven de betonvloer van de zolder

519319-13: Grote bronzen bout in de N.kerkmuur; 2.59 m uit de O.muur; 1.30 m b.b.g.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 149,804.00

Y coordinate: 392,194.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.