Museumspoorlijn STAR – Stadskanaal, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Team Boon
N 52° 59.764 E 006° 56.169
32U E 361489 N 5873825
Quick Description: [NL] Museum en stoomdepot van de Stichting Stadskanaal Rail (STAR). [EN] Museum and steam depot of the Stadskanaal Rail Foundation (STAR).
Location: Groningen, Netherlands
Date Posted: 2/9/2021 10:49:25 AM
Waymark Code: WM13RFC
Published By: Groundspeak Regular Member alermy
Views: 4

Long Description:
[NL]
Het baanvak tussen de Groningse plaatsen Stadskanaal en Veendam is in 1910 aangelegd door de Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) en het baanvak tussen Stadskanaal en Musselkanaal in 1924 door de oorspronkelijke STAR, de Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Sinds 1938 was de gehele spoorlijn van de Nederlandse Spoorwegen, het goederenverkeer werd gestaakt in 1990.
De nieuwe STAR (Stichting Stadskanaal Rail, beter bekend als Museumspoorlijn STAR ) werd in 1992 opgericht met als doel de spoorlijn te behouden als industrieel monument van de Veenkoloniën.
Door een kleine enthousiaste groep vrijwilligers is begonnen met het verwerven van subsidies en fondsen en in 1994 kon in Zuid-Duitsland materieel worden overgenomen van een museumspoorlijn die haar activiteiten moest staken.
In het voorjaar van 1994 werd voor het eerst worden gereden met de geleende stoomloc 4 van de Museum Buurt Spoorweg uit Haaksbergen omdat het eigen materiaal nog niet uit Duitsland gearriveerd was. Vanaf het rijseizoen 1995 reden de treinen met eigen locs op de trajecten Veendam – Stadskanaal en Stadskanaal – Musselkanaal.
Van de oude stationsgebouwen was veel gesloopt, waaronder het station Stadskanaal. De STAR bouwde een nieuw stationsgebouw in retro-stijl. Dit werd geopend in 1997. Alleen het oorspronkelijke stationsgebouw van Veendam uit 1910 is bewaard gebleven.
In 2003 werd de STAR eigenaar van de spoorlijn Veendam – Stadskanaal – Musselkanaal inclusief de grond rondom de emplacementen bij de stations. In 2008 werd de nieuwe rijtuigenloods, annex museum geopend.
Museumspoorlijn STAR heeft sinds de oprichting een omvangrijke collectie locomotieven, rijtuigen en goederenwagens opgebouwd. In totaal telt de collectie circa 100 objecten.
De collectie bevat een aantal Nederlandse historische diesellocomotieven, die vroeger bij de Nederlandse Spoorwegen reden. Enkele hiervan zijn of worden teruggebracht in de oorspronkelijke toestand. Ook een aantal stoomlocomotieven, waaronder de TE-5933 (52 5933) in Russische uitvoering en de 52 8060, zijn in zo origineel mogelijke uitvoering gerestaureerd.
Op de rijdagen zijn station Stadskanaal, de werkplaatsen en museum vrij te bezoeken.

[EN]
The section between the Groningen towns Stadskanaal and Veendam was constructed in 1910 by the Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij (NOLS) and the section between Stadskanaal and Musselkanaal in 1924 by the original STAR, the Groningsch-Drentsche Spoorwegmaatschappij Stadskanaal-Ter Apel-Rijksgrens. Since 1938, the entire railway line was owned by the Dutch Railways, freight traffic was discontinued in 1990.
The new STAR (Stichting Stadskanaal Rail, better known as Museum Railway STAR) was established in 1992 with the aim of preserving the railway as an industrial monument of the Veenkoloniën.
A small enthusiastic group of volunteers started to acquire grants and funds and in 1994, equipment could be taken over in southern Germany from a museum railway that had to cease its activities.
In the spring of 1994, the borrowed steam locomotive 4 from the Museum Buurt Spoorweg in Haaksbergen was used for the first time because the own material had not yet arrived from Germany. From the 1995 driving season, the trains ran with their own locomotives on the routes Veendam - Stadskanaal and Stadskanaal - Musselkanaal.
Much of the old station buildings had been demolished, including the Stadskanaal station. The STAR built a new station building in retro style. This was opened in 1997. Only the original station building of Veendam from 1910 has been preserved.
In 2003 STAR became the owner of the Veendam - Stadskanaal - Musselkanaal railway, including the land around the railway yards at the stations. In 2008 the new carriage shed and museum was opened.
Museumspoorlijn STAR has built up an extensive collection of locomotives, carriages and freight wagons since its foundation. In total, the collection has approximately 100 objects.
The collection contains a number of Dutch historic diesel locomotives that used to run for the Dutch Railways. Some of these have been or will be restored to their original state. A number of steam locomotives, including the TE-5933 (52 5933) in Russian version and the 52 8060, have also been restored in the most original version.
During the driving days, Stadskanaal station, workshops and museum are free to visit.


Bron/Source: www.stadskanaalrail.nl
Museum Website: [Web Link]

Train ride provided?: yes

Actual railroad cars or locomotives on display?: yes

Admission fee?: Access included in train ticket, access without train ride: EUR 2,00.

Street Address: Stationsstraat 3, 9503 AD Stadskanaal

Gift shop?: yes

Café/restaurant?: yes

Theater?: no

Other features?: Not listed

Visit Instructions:
1. Visit the museum. 2. Provide your thoughts/experience of this visit. 3. Provide a photograph of your visit to this museum. A GPSr photo is NOT required.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Railroad Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Victor6Flyer visited Museumspoorlijn STAR – Stadskanaal, NL 2/13/2022 Victor6Flyer visited it
Harko72 visited Museumspoorlijn STAR – Stadskanaal, NL 7/11/2021 Harko72 visited it

View all visits/logs