Grindløse ås - Grindløse, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 33.808 E 010° 13.100
32U E 576836 N 6158170
Quick Description: 10 højdemeter syner ikke af meget, men Grindløse ås vækker opsigt. Åsen snor sig 2 kilometer gennem landskabet. De 2 kilometer er den sidste, fredede rest af en ås, der gik gennem det flade nordfynske landskab.
Location: Denmark
Date Posted: 2/10/2021 7:24:35 AM
Waymark Code: WM13RM0
Published By: Groundspeak Premium Member RakeInTheCache
Views: 2

Long Description:
10 højdemeter syner ikke af meget, men Grindløse ås vækker opsigt. Åsen snor sig 2 kilometer gennem landskabet. De 2 kilometer er den sidste, fredede rest af en ås, der gik 9 kilometer gennem det flade nordfynske landskab.

En 2 kilometer lang rest af Grindløse Ås, som efter istiden lå hen som en markant grusryg på den flade Nordfynske slette, er bevaret og fredet. Det meste af åsen er i dag forsvundet som følge af råstofgravning. Tilbage er blandt andet det markante og skovbevoksede højdedrag Kronsbjerg (26 m), der rejser sig 10 meter over det omgivne flade landskab. Fredningen dækker næsten 4 hektar og strækker sig på begge sider af Bladstrupvej midtvejs mellem Vester Egense og Grindløse. Private mark- og skovveje fører ind i fredningen.

Der er informationsskilt fra Nordfyns natur på stedet og flere stier går ind i området omkring åsen, men man er på egen hånd.

Fra infoskiltet: "Vidste du, at flere danske åse, for eksempel Jyske ås i Vendsyssel og Slangerup ås øst for Frederikssund er såkaldte falske åse? Randmoræner, der er ikke, som Grindløse ås, er opstået inde i smeltevandstuneller i isen. Fælles for de falske åse er at materialet, der er aflejret, er meget mere opblandet end tilfældet er i en kamås."

English: 10 meters in height does not show much, but Grindløse risge attracts attention. The ridge winds 2 kilometers through the landscape. The 2 kilometers is the last, protected remnant of a snake like ridge that went 9 kilometers through the very flat North Funen landscape.

A 2 kilometer long remnant of Grindløse Ås, which after the ice age lay like a marked gravel ridge on the flat North Funen plain, is preserved and protected. Most of the ridge has disappeared today as a result of raw material excavation. What remains is, among other things, the distinctive and wooded ridge Kronsbjerg (26 m), which rises 10 meters above the surrounding flat landscape. The protection covers almost 4 hectares and extends on both sides of Bladstrupvej midway between Vester Egense and Grindløse. Private country and forest roads lead into the conservation.

There are information signs from Nordfyn's nature on site and several foot paths enter the area around the hill, but you are on your own.

Fun fact from the info sign: "Did you know that several Danish ridges, for example Jyske ås in Vendsyssel and Slangerup ridge east of Frederikssund are so-called false ridges? false ridge is that the material deposited is much more mixed than is the case in a kamås. (comb shaped ridge)"
Waymark is confirmed to be publicly accessible: yes

Access fee (In local currency): .00

Requires a high clearance vehicle to visit.: no

Requires 4x4 vehicle to visit.: no

Public Transport available: no

Website reference: [Web Link]

Parking Coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
No specific requirements, just have fun visiting the waymark.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Places of Geologic Significance
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.