Dagger Hilt Door Handle - Generalkommandoen - Viborg, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 56° 26.979 E 009° 24.793
32V E 525471 N 6256202
Quick Description: Den tidligere Generalkommando i Viborg er en bygning med mange fine detaljer, bl.a dette dørhåndtag der forestiller en daggert.
Location: Denmark
Date Posted: 4/7/2021 11:43:31 AM
Waymark Code: WM143JV
Published By: Groundspeak Premium Member prussel
Views: 7

Long Description:
Den tidligere Generalkommando i Viborg er en bygning med mange fine detaljer, bl.a dette dørhåndtag der forestiller en daggert. Dørhåndtaget er udført i messsing.
Bygningen, som nu er fredet, blev opført i 1913 og var tegnet af arkitekten Søren Vig-Nielsen. Indtil 2007 var den ejet af Forsvaret. Bygningen er nu i privat eje som advokatfirma.The former General Command in Viborg is a building with many fine details, including this door handle that represents a Dagger Hilt. The door handle is made of brass.
The building, which is now listed, was built in 1913 and was designed by the architect Søren Vig-Nielsen. Until 2007, it was owned by the Armed Forces. The building is now privately owned as a law firm.


Source: (visit link)
Functional door?: yes

Visit Instructions:
Take a picture of the door handle. Add any information about your visit to your log.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Unique Artistic Door Handles and Knockers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.