Bike Repair Station - PPTN - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 27.372 E 016° 57.316
33U E 632854 N 5813578
Bike Repair Station located next to the entrance of the Poznan Science and Technology Park
Waymark Code: WM144EH
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 04/12/2021
Published By:Groundspeak Regular Member razalas
Views: 1

Punkt naprawy rowerów znajdujący się w Poznaniu, przed wejściem do PPNT - Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ulicy Rubież. Stacja zawiera wszystkie podstawowe narzędzia do napraw i regulacji rowerów: wkrętaki, klucze, łyżki do opon, imbusy oraz uniwersalną pompkę do opon obsługującą wszystkie rodzaje wentyli. Dodatkowo obok znajdują się artystyczne stojaki na rowery oraz symbol punktu naprawczego, w postaci ręki trzymającej klucz naprawczy.


Bicycle repair station located in Poznan, in front of entrance to PPNT - Poznan Science and Technology Park on Rubież Street. The station contains all the basic tools to repair and adjust bicycles: screwdrivers, wrenches, tire buckets, Allen keys, and a universal tire pump for all types of valves. Additionally, there are artistic bicycle racks and the symbol of the repair station, in the form of a hand holding a repair key.

Type of use: Bicycle

Air Pump: yes

Vending Machine: no

Visit Instructions:

 

To post a visit log for waymarks in this category, you must have personally visited the waymark location and: 
  • You must place on the log at least one original photo.
  • When logging you must describe your visit experience. 
  • Did you use it to fix your bicycle?
  • If you find additional information that you think others may find interesting please add it to the log.

 

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Bicycle Repair Stations
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.