Havhesten - Odense, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 23.554 E 010° 22.918
32U E 587534 N 6139346
Quick Description: Kriminalitet uhygge og skamferede menneskeskæbner i Odense. Forfatteren er Vibeke Marx, der trods mængder af blid, poetisk fortælling om byen ikke tillægger sine karakterer hverken venlighed eller glæde. Havhesten er centrum for begivenhederne.
Location: Denmark
Date Posted: 4/13/2021 9:30:23 AM
Waymark Code: WM144HH
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 4

Long Description:
Kriminalitet uhygge og skamferede menneskeskæbner i Odense. Forfatteren er Vibeke Marx, der trods mængder af blid, poetisk fortælling om byen ikke tillægger sine karakterer hverken venlighed eller glæde.

Der er en enkelt lille, glad dreng i romanen, en femårig med spræl og nysgerrighed. Men trods det at han har den væsentligste rolle her, så er han kun med i kort tid. En tidlig morgen findes han i Odense Å - ved Havmanden som er romanens titel og et sted, der binder de forskellige karaktertråde sammen.

Hans mor ved godt, at han er stået tidligt op. Selv faldt hun i søvn igen, og et par timer senere er drengen død. Og ikke bare druknet. Nogen har hjulpet ham på vej. Måske er det den unge, adfærdsforstyrrede graffitimalerinde. Hun har tidligere skubbet voldsomt til drengen, og hun kommer fra en dysfunktionel familie. Det kan også være ‘den svigtede’, kvinden der i en sen alder blev anbragt i sin bolig tæt ved Filosofgangen og Munke Mose – af den tidligere ægtefælle der var på vej ud på nye jagtmarker. Og så er der den gamle mand, der er pædofil og som måske har dræbt en kammerat under 2. verdenskrig.

Siden findes den lokale byggematador slået ned, og endnu senere forsvinder en polak der har arbejdet for ham. Det er det gamle Odense der selv fortæller om sine hemmeligheder fra de tidligste minder om Knud den Hellige, om Åmanden og Klokkedybet, der krævede sit offer og om nulevende mennesker i Odense, der hele tiden minder os om, at mennesket er uperfekt.

English: Crime horror and disfigured human destinies in Odense. The author is Vibeke Marx, who, despite amounts of gentle, poetic narrative about the city, does not attribute either kindness or joy to her characters.

There is a single little, happy boy in the novel, a five-year-old with playfulness and curiosity. But despite the fact that he has the most important role here, he is only with us for a short time. One early morning he is found in Odense Å - by the scuppture Havmanden which is the novel's title and a place that binds the various character threads together.

His mother knows full well that he got up early. She herself fell asleep again, and a few hours later the boy died. And not just drowned. Someone has helped him along the way. Maybe it's the young, behavioral graffiti painter. She has previously pushed hard for the boy and she comes from a dysfunctional family. It could also be 'the failed', the woman who at a late age was placed in her home near Filosofgangen and Munke Mose - by the former spouse who was on her way out to new hunting grounds. And then there's the old man who's a pedophile and who may have killed a comrade during World War II.

Since then, the local construction matador is found beaten down, and even later a Pole who worked for him disappears. It is the old Odense that itself tells about its secrets from the earliest memories of Knud the Holy, about the Åmanden and Klokkedybet who demanded his sacrifice and about living people in Odense, who constantly reminds us that man is imperfect.
Short Description: The sculpture in Odense is titel for the novel and center of the story.

Book Title: Havhesten

First Year Published: 2016

Author's Name: Vibeke Marx

Name of Waymarked Item: Havhesten

Location of Item: Odense å / Odense river

More Information:
One early morning a five year old kid is found in Odense Å - by the sculpture Havmanden which is the novel's title and a place that binds the various character threads together.


Admission Price?: 0.00 (listed in local currency)

Link to more information about the book or waymarked item.: Not listed

Visit Instructions:
Post a photo of yourself at/with the waymark and describe your experience. List any changes to the waymark since the original posting.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Literary Sites
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
T-Team! visited Havhesten - Odense, Denmark 9/10/2021 T-Team! visited it
Walking Boots visited Havhesten - Odense, Denmark 5/17/2021 Walking Boots visited it

View all visits/logs