Saabyes Stryg - Odense, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Klabautermanden
N 55° 23.530 E 010° 22.890
32U E 587505 N 6139301
Quick Description: Fiskepassagen Saabyes Stryg går forbi sluseporten i Munkemose midt i Odense. Passagens samlede længde er cirka 120 meter og der er et fald på omkring 2-3 meter på strækket. Passagen tillader ynglende laksefisk at komme længere op i åen for at gyde.
Location: Denmark
Date Posted: 5/8/2021 10:16:46 PM
Waymark Code: WM147R7
Published By: Groundspeak Premium Member dieSulzer
Views: 3

Long Description:
Fiskepassagen Saabyes Stryg går forbi sluseporten i Munkemose midt i Odense. Passagens samlede længde er cirka 120 meter og der er et fald på omkring 2-3 meter på strækket. Passagen tillader ynglende laksefisk at komme længere op i åen for at gyde.

Stryget blev indviet i 2008 af rådmand Anker Boye.

- Det er til glæde for både fisk og borgere. Odense har nu fået endnu et rekreativt område, som åbner sig smukt mod byen, sagde han under åbningen.

Fiskestryget giver - ud over en meget mere spændende tilgang til åen - også langt bedre yngle- og opvækstbetingelser for både havørreder og mere sjældne skabninger som havlampretten, pigsmerlingen og sumpvindelsneglen.

Saabyes Stryg er det officielle navn, opkaldt efter den fynske maler og lystfisker-entusiast Svend Saabye, der døde i 2004.

Stryget har kostet 15 millioner kroner og er finansieret nogenlunde fifty-fifty af Odense Kommune og Skov- og Naturstyelsen. Desuden har Havørred Fyn, sportsfiskerne og Svend Saabye Komitéen bidraget.

English: The fishing passage Saabyes Stryg passes the lock gate in Munkemose in the middle of Odense. The total length of the passage is about 120 meters and there is a drop of about 2-3 meters on the stretch. The passage allows breeding salmonids to get further up the creek to spawn.

The strike was inaugurated in 2008 by Councilor Anker Boye.

- It is for the benefit of both fish and citizens. Odense has now got another recreational area, which opens up beautifully towards the city, he said during the opening.

In addition to a much more exciting approach to the river, Fiskestryget also provides far better breeding and rearing conditions for both sea trout and more rare creatures such as the sea lamprey, the porcupine and the swamp snail.

Saabye's Stryg is the official name, named after the Funen painter and angling enthusiast Svend Saabye, who died in 2004.

The ironing has cost 15 million kroner and is financed roughly fifty-fifty by Odense Municipality and the Forest and Nature Agency. In addition, Sea Trout Funen, the anglers and the Svend Saabye Committee have contributed.
River/Waterway: Odense Å / Odense River

Visit Instructions:
Please share a self-made picture of the Fish Ladder and tell us something about it. Did you see any fishes? You do not have to be in the picture, neither does your GPSr.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Fish Ladders
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
T-Team! visited Saabyes Stryg - Odense, Denmark 9/10/2021 T-Team! visited it
Walking Boots visited Saabyes Stryg - Odense, Denmark 5/17/2021 Walking Boots visited it

View all visits/logs