Erfgoedwinkel in De Vergulde Wagen - Alphen aan den Rijn (NL)
Posted by: Groundspeak Premium Member Axel-F
N 52° 07.734 E 004° 39.918
31U E 613991 N 5776682
Quick Description: Headquarters of the 'historic society Alphen aan den Rijn' in the center of Alphen aan den Rijn
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 6/5/2021 7:28:46 AM
Waymark Code: WM14BDH
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 3

Long Description:
DOEL VAN DE VERENIGING
-Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de gemeente Alphen aan den Rijn en haar bevolking.
-Het behoud van voorwerpen die belangrijk zijn voor de plaatselijke geschiedenis.
-Het behoud en het in goede staat houden van de in Alphen aan den Rijn aanwezig monumenten.

DE VERENIGING ZET ZICH IN VOOR:
-Het geven van bekendheid aan de historie van Alphen aan den Rijn ten behoeve van burgers, verenigingen en instellingen.
-Het adviseren van het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn inzake beleid en uitvoering op cultuurhistorisch gebied.
-Samenwerking met plaatselijke organisaties.
-Deelname aan werkgroepen en contacten met andere historische verenigingen in de regio.

Over het gebouw:
Het is gebouwd in 1913 als timmermanswerkplaats. Als laatste was er een glasblazerij in gevestigd. Het pand staat op voormalige grond van het toen nog bestaande hotel ‘De Vergulde Wagen’. Het in de vijftiger jaren afgebroken hotel lag in het centrum van Alphen aan den Rijn pal tegenover de Alphense brug op de plaats waar nu de Van Boetzelaerstraat begint.

Toen de Erfgoedwinkel en de Historische Vereniging het pand in oktober 1999 in gebruik namen besloot men de naam De Vergulde Wagen te gebruiken om die vanouds bekende naam weer in ere te herstellen.
bron: (visit link)

Google translation:
Purpose of the societie
-Promoting interest in and knowledge of the history of the municipality of Alphen aan den Rijn and its population.
-Conservation of objects important to local history.
-The preservation and keeping in good condition of the monuments present in Alphen aan den Rijn.

THe societie is committed to:
-Giving publicity to the history of Alphen aan den Rijn for the benefit of citizens, associations and institutions.
-Advising the municipal council of Alphen aan den Rijn on policy and implementation in the field of cultural history.
- Collaboration with local organizations.
-Participation in working groups and contacts with other historical societies in the region.

About the building:
It was built in 1913 as a carpenter's workshop. Finally, a glassworks was established in it. The building stands on the former land of the then existing hotel 'De Vergulde Wagen'. The hotel, which was demolished in the fifties, was located in the center of Alphen aan den Rijn, directly opposite the Alphen bridge, where the Van Boetzelaerstraat now begins.

When the Heritage Shop and the Historical Association took the building into use in October 1999, they decided to use the name De Vergulde Wagen to restore that well-known name.
source: (visit link)
Address:
Van Boetzelaerstraat 48
Alphen aan den Rijn , The Nehterlands
2406BG


Web Address: [Web Link]

Hours of Operation: Wednesday: 14 - 16 hrs, Saturday: 11 - 16 hrs

Visit Instructions:
Take a picture.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Historical Society Headquarters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Axel-F visited Erfgoedwinkel in De Vergulde Wagen - Alphen aan den Rijn (NL) 10/6/2021 Axel-F visited it