Kastanje Markt - Wijk bij Duurstede
Posted by: Groundspeak Premium Member Becktracker
N 51° 58.349 E 005° 20.732
31U E 661110 N 5760575
Only surviving chestnut tree from the 19th century on the Markt of Wijk bij Duurstede.
Waymark Code: WM14FPR
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 06/30/2021
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 5

NL Tijdens een wandeltocht door het centrum van Wijk bij Duurstede viel me deze boom op. Het is een paardenkastanje en hij leek erg groot en oud. De boom dook op internet op in een artikel van het Algemeen Dagblad uit 2019:

"De laatste kastanjeboom op de Markt in Wijk bij Duurstede overleeft ondanks zijn kwakkelende gezondheid de ingrijpende vernieuwing van de Markt in Wijk bij Duurstede. De wethouders Hans Marchal en Wil Kosterman vinden het verantwoord om jaarlijks 300 tot 600 euro uit te geven om de boom in leven te houden.

De kastanje is eind negentiende eeuw geplant, samen met een twintigtal soortgenoten. De groep bomen beheerste tot in de jaren 70 van de vorige eeuw het aanzien van de lommerrijke groene Markt. Totdat enkele bomen het slachtoffer werden van een zware storm in 1972. Daarna sneuvelden er meer door stormen. Ook werden wankele bomen om veiligheidsreden gekapt. Iepen moesten daarna de kastanjes doen vergeten maar die hielden vanwege de iepenziekte maar kort stand. Daarna werden er platanen geplant.

De laatste kastanje naast de Grote Kerk wil van geen wijken weten. Zorgelijk is wel dat de kastanje aan de kastanjebloedingsziekte lijdt. Die maakte het ook voor experts lastig om te voorspellen hoelang hij nog standhoudt. Een voorzichtige schatting is vijf tot tien jaar."
ENG During a walking tour through the center of Wijk bij Duurstede I noticed this tree. It is a horse chestnut and it seemed very large and old. The tree surfaced on the internet in an article by Algemeen Dagblad from 2019:

"Despite its ailing health, the last chestnut tree on the Market in Wijk bij Duurstede survives the radical renovation of the Market in Wijk bij Duurstede. The aldermen Hans Marchal and Wil Kosterman think it is responsible to spend 300 to 600 euros annually to replace the tree. to keep alive.

The chestnut was planted at the end of the nineteenth century, together with about twenty species. Until the 1970s, the group of trees dominated the appearance of the leafy green Market. Until a few trees fell victim to a heavy storm in 1972. After that, more were killed by storms. Also shaky trees were cut down for safety reasons. Elms then had to make you forget about the chestnuts, but they only lasted a short time because of the Dutch elm disease. Then plane trees were planted.

The last chestnut next to the Grote Kerk won't budge. It is worrisome that the chestnut suffers from the bleeding chestnut disease. It also made it difficult for experts to predict how long it will last. A conservative estimate is five to ten years."
Genus/Species: chestnut

Height: 60

Girth: 10

Method of obtaining height: Sighting along a 45 degree angle

Method of obtaining girth: Arm reaching

Location type: Other public property

Age: 130

Historical significance:
only remaining tree on the Markt in Wijk bij Duurstede


Website reference: [Web Link]

Parking coordinates: N 51° 58.441 W 005° 20.610

Walk time: 10

Planter: Not listed

Photograpy coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A closeup picture of your GPS receiver in your hand, with the tree in the background, is required. If the tree is on private property, this closeup photograph with the tree in the background may be taken from the nearest public vantage point without actually going to the tree.
The required photograph does not need to show the entire tree, but the individual tree must be recognizable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Exceptional Trees
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited Kastanje Markt - Wijk bij Duurstede 08/06/2022 Axel-F visited it
Becktracker visited Kastanje Markt - Wijk bij Duurstede 05/15/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs