Station Didam - Didam, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 56.013 E 006° 07.971
32U E 302896 N 5757531
Quick Description: Station Didam is een klein stationnetje aan de route Arnhem - Winterswijk
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 7/12/2021 10:53:16 AM
Waymark Code: WM14HRD
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 1

Long Description:
"Station Didam is een spoorwegstation in de Gelderse plaats Didam aan de spoorlijn Winterswijk – Zevenaar.

Ieder halfuur stopt hier de stoptrein Arnhem – Winterswijk (gereden door Arriva). Daarnaast stopt op maandag tot en met vrijdag overdag de trein Arnhem - Doetinchem er, die wordt geëxploiteerd door Breng.

Stationsgebouw
Het eerste stationsgebouw, van het type GOLS klein, werd geopend op 15 juli 1885. In 1973 werd het vervangen door een eenvoudiger type, het type Douma, genoemd naar en ontworpen door Cees Douma. Nadat het loket in 2001 gesloten werd, werd het stationsgebouw in 2004 gesloopt."
(visit link)

"Het station Didam

Overigens had het niet veel gescheeld of er was in Didam geen station gebouwd. Op 31 mei 1880 werden namelijk in de Didamse gemeenteraad de plannen besproken voor de aanleg van de spoorlijn en de bouw van een stationsgebouw in Didam. Burgemeester Jhr. G.W. van der Does stelde voor, om aan Gedeputeerde Staten te berichten dat het gemeentebestuur de opstapplaats Zevenaar voldoende vond, mede gelet op de korte afstand Didam-Zevenaar. Het spoorstation Didam werd toch gebouwd en op 15 juli 1885 geopend. Tot eerste stationschef werd benoemd Jan Hendrik Reurslag. De bouwkosten waren ƒ 3.966,--. Het station had aanvankelijk alleen gelijkvloerse ruimten voor plaatskaartenkantoor, bagage en wonen. Omstreeks 1919 werd een verdieping toegevoegd die als woning diende voor de stationschef. Hierdoor verkreeg het gebouw het typische aanzien van de (vaak witte) N.S.-stations. Op de begane grond waren een vestibule, het bureau en een wachtkamer. De apparatuur voor de regeling van de treinenloop stond in het kantoor. Seinen, wissels en overwegen werden buiten op het perron bediend.
Naast personenvervoer was er ook goederenvervoer dat hoofdzakelijk bestond uit de aan- en afvoer van steenkool, veen, veevoer, kunstmest, suikerbieten en (mijn)hout."
(visit link)

Eng
Didam station is a railway station in Didam, Gelderland, on the Winterswijk – Zevenaar railway line.

The Arnhem – Winterswijk local train stops here every half hour (driven by Arriva). In addition, the Arnhem - Doetinchem train, which is operated by Breng, stops during the day from Monday to Friday.

station building
The first station building, of the GOLS small type, was opened on 15 July 1885. In 1973 it was replaced by a simpler type, the Douma type, named after and designed by Cees Douma. After the ticket office was closed in 2001, the station building was demolished in 2004.

On December 14, 1948, a memorial plaque was unveiled in the station building in memory of Hendrik Doddema, an NS employee who fell in the Second World War. Since the demolition of the station building in 2004, the plate has been privately owned.

Op 14 december 1948 werd in het stationsgebouw een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis van Hendrik Doddema, een in de Tweede Wereldoorlog gevallen NS-Medewerker. Sinds de sloop van het stationsgebouw in 2004 is de plaat in privébezit.
Is the station/depot currently used for railroad purposes?: Yes

Is the station/depot open to the public?: Yes

Station/Depot Web Site: [Web Link]

If the station/depot is not being used for railroad purposes, what is it currently used for?: Not listed

What rail lines does/did the station/depot serve?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the station/depot taken while you were there. Please also record how you came to be at this station/depot and any interesting information you learned about it while there.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Train Stations/Depots
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Station Didam - Didam, NL 5/23/2022 PetjeOp visited it