Kruisweg Peerke Donderspark - Tilburg, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 35.597 E 005° 05.516
31U E 644903 N 5717876
Quick Description: Outdoor stations of the cross with life-size figures in the Peerke Donderspark
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 7/21/2021 7:46:27 AM
Waymark Code: WM14KFV
Published By: Groundspeak Premium Member rjmcdonough1
Views: 3

Long Description:
NL:

Ik was in Tilburg voor werk en zag op de kaart Peerke Donders staan. Dat klonk bekend en naar mijn weten is het een van de meest bezochte heiligenvereringsplekken in Nederland. Tijdens het bezoek zag ik een hele mooie kruisweg. Je volgt een kronkelend pad door het Peerke Donderspark.

"Het kruiswegpark werd aangelegd in 1926. In eerste instantie stonden er kruiswegbeelden in die waren overgenomen van het grootseminarie in Hoeven. Tien jaar later werd de opdracht voor een nieuwe kruisweg gegeven aan P. Verbraak & Zonen uit Tilburg. Dit atelier was beroemd in zijn tijd en gespecialiseerd in religieuze kunst. De eerste statie (halteplaats) werd in 1937 geplaatst, de laatste in 1961. De kruiswegstaties werden bekostigd door duizenden Tilburgers. Tilburgers uit die tijd hebben model gestaan voor de beelden. De gezichten die u ziet zijn dus letterlijk de gezichten van Tilburgers die toen leefden. De kruiswegbeelden zijn in 2004 gerestaureerd. Een kruisweg beeldt de weg uit die Jezus moest volgen op de dag van zijn kruisiging." (https://www.peerkedonders.nl/het-park/kruiswegstatie/)

ENG:

I was in Tilburg for work and saw Peerke Donders on the map. That sounded familiar and to my knowledge it is one of the most visited places of worship in the Netherlands. During the visit I saw a very beautiful way of the cross. You follow a winding path through the Peerke Donderspark.

"The Way of the Cross Park was laid out in 1926. Initially, it contained Ways of the Cross that were copied from the major seminary in Hoeven. Ten years later, the commission for a new Way of the Cross was given to P. Verbraak & Zonen from Tilburg. This studio was famous for its time and specialized in religious art. The first station (stopping point) was placed in 1937, the last in 1961. The stations of the cross were paid for by thousands of Tilburgers. Tilburgers from that time served as models for the images. The faces you see are therefore literal the faces of Tilburgers who lived then. The Way of the Cross statues were restored in 2004. A Way of the Cross depicts the road that Jesus had to follow on the day of his crucifixion." (https://www.peerkedonders.nl/het-park/kruiswegstatie/)
Artist: P. Verbraak and sons

Date: 1937-1961

Materials: gypsum

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Enjoy your visit, tell your story and post a picture.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Stations of the Cross
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
T-Team! visited Kruisweg Peerke Donderspark - Tilburg, the Netherlands 3/16/2022 T-Team! visited it
Becktracker visited Kruisweg Peerke Donderspark - Tilburg, the Netherlands 6/9/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs