Djævlekløften i Liselunds Have på Møn af C.W. Eckersberg, Liselund, Møn - Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member kallehaugerne
N 55° 00.058 E 012° 31.554
33U E 341756 N 6097698
Quick Description: Maleri af Djævlekløften ved Liselund Slot malet af C.W. Eckersberg i 1809. Painting of The Devil's Gorge at Liselund Castle painted by C.W. Eckersberg in 1809
Location: Denmark
Date Posted: 10/23/2021 2:24:02 PM
Waymark Code: WM1564C
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 1

Long Description:
C.W. Eckersberg (1783-1853) lagde grunden til den danske guldalders malerkunst. Hans elever hørte til periodens ypperste kunstnere som Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz og Constantin Hansen, og derfor betragtes han som en af den danske guldalders hovedpersoner.

Dette billede malet i 1809 forestiller Djævlekløften, som man passerer når man går fra slotsparken og ned til stranden lidt nord for Møns Klint. Fra koordinatet skal man se mod vest.

Maleriet befinder sig på Statens Museum for Kunst sal 217C.
Kilde: wikipedia.dk og smk.dk

C.W. Eckersberg (1783-1853) laid the foundation for the Danish golden age of painting. His students were among the finest artists of the period, such as Christen Købke, Martinus Rørbye, Wilhelm Bendz and Constantin Hansen, and therefore he is considered one of the main characters of the Danish golden age.

This picture painted in 1809 depicts the Devil's Gorge, which you pass when you walk from the castle park and down to the beach a little north of Møns Klint. From the coordinate you have to look to the west.

The painting is in the Statens Museum for Kunst hall 217C.
Source: wikipedia.dk and smk.dk
Website of painting. Exact URL of painting is required: [Web Link]

Artist: C.W. Eckerberg

Date of Painting: 1/1/1807

Date of Your Photograph: 10/10/2021

Medium of Painting: oil on canvas

Visit Instructions:
Describe your visit, including the date, with as much detail as possible, and contribute at least one photo, original, different from those already in the gallery, if possible.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Paintings Then and Now
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.