Joppe - Gelderland,NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 52° 12.494 E 006° 13.863
32U E 310811 N 5787812
Quick Description: Een klein dorpje in Gelderland heet Joppe, deze naam komt ook voor in de Bijbel.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 10/25/2021 10:25:17 PM
Waymark Code: WM156H1
Published By: Groundspeak Premium Member wayfrog
Views: 5

Long Description:
Joppe is een plaats die wordt genoemd in de Bijbel.

Betekenis van de naam Joppe is het Griekse woord voor Jaffa, dat ‘mooi’ betekent.
De naam Joppe komt alleen in het Nieuwe Testament voor. In het Oude Testament is er sprake van Jafo. Het huidige stadje heet Yafo en is helemaal ingenomen door het nabijgelegen Tel Aviv.


Handelingen 10:5

En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus.
Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee; deze zal u zeggen, wat gij doen moet.
En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten, en een godzaligen krijgsknecht van degenen, die gedurig bij hem waren;
En als hij hun alles verhaald had, zond hij hen naar Joppe.

In Acts 10:5
The town is called Joppa in dutch translation of the bible it's called Joppe

Meaning of the name Joppa is the Greek word for Jaffa, which means 'beautiful'.
The name Joppa occurs only in the New Testament. In the Old Testament there is mention of Japho. The current town is called Yafo and is completely occupied by nearby Tel Aviv.
Bible verse: Acts 10:5,8,23 and 32

Person Place or Thing: Place

Visit Instructions:
Photos of the visitor with the waymarked feature in the background are strongly encouraged. If you're camera shy, nice photos of just the waymark target are fine.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Names From the Bible
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
eilers1 visited Joppe -  Gelderland,NL 3/4/2022 eilers1 visited it
PetjeOp visited Joppe -  Gelderland,NL 10/28/2021 PetjeOp visited it

View all visits/logs