Vindharpen - Hou, Danmark
Posted by: Groundspeak Premium Member Walking Boots
N 57° 03.402 E 010° 22.826
32V E 583727 N 6324544
Quick Description: Vindharpen på molen i Hou havn er en skulptur udført af kunstneren Bjarne Jerup Høj
Location: Denmark
Date Posted: 11/19/2021 3:18:31 AM
Waymark Code: WM15A2H
Published By: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi
Views: 1

Long Description:
Vindharpen på molen i Hou havn er en skulptur udført af kunstneren Bjarne Jerup Høj.
Skulpturen består af stævnen fra 2 ophuggede fiskekuttere, beklædt med kobber. I toppen af skulpturen er selve vindharpen. Den består af 2 fugle udført i pladejern. De er placeret ovenpå en tragt med nylonsnore i forskellige tykkelser der sættes i vibrationer, når vinden passerer. Vindharpedelen er placeret i skulpturens vestside, så den spiller kun ved Vestenvinden. Man kan også opholde sig inden i skulpturen og være i ly for vinden.
Da vindharpen blev sat op i 1994 var den uden kobberbeklædning på fiskekutterne. Men efterhånden var skulpturen så medtaget, at den i 2021 fik sin kobberbeklædning. Og det har gjort den endnu flottere.
The wind harp on the pier in Hou harbor is a sculpture by the artist Bjarne Jerup Høj.
The sculpture consists of the bow of 2 scrapped fishing cutters, clad in copper. At the top of the sculpture is the wind harp itself. It consists of 2 birds made of sheet iron. They are placed on top of a funnel with nylon cords in different thicknesses that are set in vibration when the wind passes. The wind harp part is located on the west side of the sculpture, so it only plays by the west wind. One can also stay inside the sculpture and be sheltered from the wind.

When the wind harp was set up in 1994, it was without copper cladding on the fishing boats. But eventually the sculpture was so ruined that in 2021 it got its copper cladding. And that has made it even nicer.


(visit link)
Construction Materials:
A funnel with nylon cords in different thicknesses that are set in vibration when the wind passes. Birds of sheet iron The bow of 2 fishing cutters, clad in copper


Construction Date: 1/1/1994

Visit Instructions:
Please provide a picture to show you were at the waymark location.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Outdoor Wind Harps
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.