Territorium 2009 - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 02.971 E 005° 42.409
31U E 685602 N 5770004
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Territorium 2009.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/8/2021 6:51:34 AM
Waymark Code: WM15CM6
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:
Ned
Op de Ginkelse Heide liggen bij een berkenboom een zestal gepolijste stenen. Dit werk is onderdeel van een beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Totaal markeren twaalf steenformaties van Adri Verhoeven deze route. Het is een onderdeel van een fietsroute, die in het centrum van Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug voert.

Het is duidelijk dat deze stenen niet op deze plek horen, toch liggen ze er heel vanzelfsprekend. Door de stenen bij de berkenboom te plaatsen is er een nieuw gebied ontstaan: een nieuw territorium. Het is een plek geworden waar mensen vaak op de stenen gaan zitten uitrusten. Verhoeven vindt het zelf boeiend om te zien hoe zijn stenen in het landschap passen en er een relatie mee aangaan. De beelden versterken de beleving van het landschap en benadrukken de aanwezigheid van de levendige vergankelijke natuur.

Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Verhoeven heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Bij het polijsten van stenen let Verhoeven er op dat er geen enkele afdruk van de bewerking zichtbaar is. De steen blijft zo steen, maar krijgt door zijn plaatsing in het landschap toch een betekenis.

Eng
On Ginkelse Heide there are six polished stones next to a birch tree. This work is part of a sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. In total, twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is part of a cycle route, which starts in the center of Ede, goes to Otterlo and leads back.

It is clear that these stones do not belong in this place, yet they are there quite naturally. By placing the stones near the birch tree, a new area has been created: a new territory. It has become a place where people often sit and rest on the stones. Verhoeven himself finds it fascinating to see how his stones fit into the landscape and enter into a relationship with it. The images enhance the experience of the landscape and emphasize the presence of lively transient nature.

Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. Verhoeven has great respect for the natural appearance and strength of the stone. When polishing stones, Verhoeven makes sure that no imprint of the processing is visible. The stone remains stone, but because of its placement in the landscape it nevertheless acquires a meaning.
Title: Territorium 2009

Artist: Adri Verhoeven

Media (materials) used: Zwart graniet, Grijs graniet

Location (specific park, transit center, library, etc.): Ginkelse heide

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.