Oppervlak van de Verte (2005) - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 01.995 E 005° 40.613
31U E 683617 N 5768119
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Oppervlak van de Verte (2005)
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/10/2021 4:04:39 AM
Waymark Code: WM15CXB
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:
Ned
De steenformatie Oppervlakte van de verte is onderdeel van een beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Twaalf steenformaties van Adri Verhoeven markeren deze route. Het is een fietsroute die in Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug.

De beeldengroep bestaat uit drie stenen. Eén steen is van graniet en glimmend gepolijst. De twee andere stenen bestaan uit de twee helften van een doormidden gezaagde zwerfsteen.

Mysterieus ligt de steenformatie op het voormalige kazerne terrein. Er is een zekere spanning tussen de twee halve ruwe stenen en de donkere aaibare gladde steen. Ze lijken terloops achtergelaten en lijken afkomstig te zijn van een landschap hier ver vandaan.

Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Hij heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Verhoeven bewerkt de stenen zorgvuldig, stelt ze samen tot een geheel en zoekt een plek uit waar de stenen passen en betekenis krijgen.

Eng
The Surface of the distance stone formation is part of a sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. Twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is a cycling route that starts in Ede and goes to Otterlo and back.

The sculpture group consists of three stones. One stone is made of granite and polished to a high shine. The other two stones consist of the two halves of a boulder sawn in half.

The stone formation on the former barracks site is mysterious. There is a certain tension between the two semi-rough stones and the dark cuddly smooth stone. They seem to have been left casually and seem to have come from a landscape far away.

Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. He has great respect for the natural appearance and strength of the stone. Verhoeven carefully processes the stones, puts them together into a whole and selects a place where the stones fit and acquire meaning.
Title: Oppervlak van de Verte (2005)

Artist: Adri Verhoeven (1952)

Media (materials) used: Zwerfsteen , Zwart graniet

Location (specific park, transit center, library, etc.): ieuwe Kazernelaan/Prins Mauritskazerne

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.