Het Geheugen 2008 - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 02.958 E 005° 41.313
31U E 684351 N 5769933
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Het Geheugen 2008
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/10/2021 4:32:24 AM
Waymark Code: WM15CXG
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 0

Long Description:
Ned
Dit werk is onderdeel van een beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Twaalf steenformaties van Adri Verhoeven markeren deze route. Het is een fietsroute die in het centrum van Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug.

De zwerfstenen doen niet echt vreemd aan op deze locatie. De aanwezigheid van de gladde zwarte steen doet echter het werk van mensenhanden vermoeden. Oorspronkelijk komen de zwerfstenen uit Scandinavië. Zij hebben een lange ontstaansgeschiedenis die teruggaat naar het begin van de aarde. Ze zijn ons geheugen naar het verre verleden. De gladde granieten steen heeft zich losgemaakt uit deze groep om een zelfstandig leven te beginnen maar zal zijn herkomst altijd met zich meedragen.

De totale beeldenroute bestaat uit verschillende formaties van oeroude bewerkte en onbewerkte stenen. Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Verhoeven heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Hij bewerkt de steen zorgvuldig, stelt ze samen tot een geheel en zoekt een plek in het landschap uit waar de stenen passen.

Eng
This work is part of a sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. Twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is a cycling route that starts in the center of Ede to Otterlo and back.

The boulders don't really look strange at this location. However, the presence of the smooth black stone suggests the work of human hands. The boulders originally come from Scandinavia. They have a long history that goes back to the beginning of the earth. They are our memory of the distant past. The smooth granite stone has detached itself from this group to start an independent life, but will always carry its origin with it.

The total sculpture route consists of different formations of ancient worked and unworked stones. Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. Verhoeven has great respect for the natural appearance and strength of the stone. He carefully processes the stone, puts it together into a whole and looks for a place in the landscape where the stones fit.
Title: Het Geheugen 2008

Artist: Adri Verhoeven (1952)

Media (materials) used: Zwerfsteen, Zwart graniet

Location (specific park, transit center, library, etc.): Kreelseweg

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.