Verdwaalde Steen 2002 - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 02.799 E 005° 40.008
31U E 682870 N 5769583
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Verdwaalde Steen 2002
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/11/2021 4:16:01 AM
Waymark Code: WM15D21
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:
Ned
Dit kunstwerk is onderdeel van een beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Twaalf steenformaties van Adri Verhoeven markeren deze route. Het is een fietsroute die in het centrum van Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug.

Het is een grote ronde steen die wat eenzaam en verlaten op de rotonde ligt. De steen lijkt achteloos te zijn neergelegd en ligt roerloos op de rotonde terwijl het verkeer door raast. In het gladde oppervlak weerspiegelt zich de omgeving. Wat wil Adri Verhoeven met deze steen op deze drukke plek? Laat je niet afleiden door deze hektiek maar let op het binnenste van de steen. Kijk naar het hart van de steen met zijn vele uitgekristalliseerde mineralen, zo'n 1,5 jaar miljard geleden ontstaan bij het afkoelen van de aarde.

Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Verhoeven heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Hij bewerkt de steen zorgvuldig, stelt ze samen tot een geheel en zoekt een plek uit waar de stenen passen en betekenis krijgen.

Eng
This artwork is part of a sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. Twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is a cycling route that starts in the center of Ede to Otterlo and back.

It is a large round stone that lies lonely and deserted on the roundabout. The stone appears to have been laid down carelessly and lies motionless on the roundabout as traffic rushes by. The environment is reflected in the smooth surface. What does Adri Verhoeven want with this stone in this busy place? Don't be distracted by this hectic pace, but pay attention to the inside of the stone. Look at the heart of the stone with its many crystallized minerals, created about 1.5 billion years ago when the earth cooled.

Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. Verhoeven has great respect for the natural appearance and strength of the stone. He carefully processes the stone, puts it together into a whole and selects a place where the stones fit and acquire meaning.
Title: Verdwaalde Steen 2002

Artist: Adri Verhoeven (1952)

Media (materials) used: Graniet

Location (specific park, transit center, library, etc.): Op de rotonde Molenstraat/Telefoonweg

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Dutch Coaster visited Verdwaalde Steen 2002 - Ede, NL 4/9/2022 Dutch Coaster visited it