Uitzicht 2009 - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 04.038 E 005° 45.540
31U E 689104 N 5772115
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Uitzicht 2009
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/11/2021 8:19:19 AM
Waymark Code: WM15D31
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:
Ned
Dit werk is onderdeel van een beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Twaalf steenformaties van Adri Verhoeven markeren deze route. Het is een fietsroute die in het centrum van Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug.

De plek van deze beeldengroep ligt op de scheiding van bos en een heidevlakte. Lopend tussen de stenen kijk je uit over de hei. Uitzicht heet deze formatie. De ruwe stenen staan hoog rechtop als kleine bergtoppen. De gladde donkere steen wijkt in vorm en kleur af van de drie andere stenen. Deze gladde steen verbeeldt volgens Adri Verhoeven niets. Deze steen is zoals die is: zichzelf.

Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Verhoeven heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Hij bewerkt de steen zorgvuldig, stelt ze samen tot een geheel en zoekt een plek in het landschap uit waar de stenen passen.

De twaalf steenformaties langs de route bestaan uit oeroude bewerkte en onbewerkte stenen.

Eng
This work is part of a sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. Twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is a cycling route that starts in the center of Ede to Otterlo and back.

The site of this group of sculptures is on the separation of forest and heathland. Walking between the stones you look out over the heath. View is called this formation. The rough stones stand tall like small mountain peaks. The smooth dark stone differs in shape and color from the three other stones. According to Adri Verhoeven, this smooth stone does not represent anything. This stone is what it is: itself.

Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. Verhoeven has great respect for the natural appearance and strength of the stone. He carefully processes the stone, puts it together into a whole and looks for a place in the landscape where the stones fit.

The twelve rock formations along the route consist of ancient worked and unworked stones.
Title: Uitzicht 2009

Artist: Adri Verhoeven (1952)

Media (materials) used: Zwart graniet , Zwerfsteen

Location (specific park, transit center, library, etc.): Mosselseweg

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.