Kindertijd van de Berg 2003 - Ede, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Heva
N 52° 05.411 E 005° 46.015
31U E 689550 N 5774680
Quick Description: Beeldenroute van 12 steenformaties: Kindertijd van de Berg 2003
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/11/2021 8:33:24 AM
Waymark Code: WM15D37
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 1

Long Description:
Ned
Dit kunstwerk is het laatste werk van de beeldenroute die de stad verbindt met de Hoge Veluwe en het Kröller-Muller Museum. Totaal markeren twaalf steenformaties van Adri Verhoeven deze route. Het is een fietsroute die in het centrum van Ede start tot aan Otterlo gaat en weer terug.

Het beeld Kindertijd van de berg is het meest opvallende steenbeeld van de beeldenroute. Adri Verhoeven heeft hier wel met hoekige vormen gewerkt. Het werk staat niet direct op de grond maar op een vlakke steen. De vorm doet denken aan een obelisk.

Deze steengroep lijkt daarom meer op een erezuil. Adri Verhoeven memoreert en eert hier de oorsprong van de steen en gedenkt het verleden. Niet alleen memoreert hij de oorsprong van de berg maar ook zijn eigen weg van het kunstenaarschap en het leven van beeldend kunstenaar zijn.

Adri Verhoeven was zijn hele leven lang al geboeid door stenen. Hij heeft een groot respect voor de natuurlijke uitstraling en kracht van de steen. Hij bewerkt de steen zorgvuldig, stelt ze samen tot een geheel en zoekt een plek in het landschap uit waar de stenen passen en betekenis krijgen.

Eng
This work of art is the last work of the sculpture route that connects the city with the Hoge Veluwe and the Kröller-Muller Museum. In total, twelve stone formations by Adri Verhoeven mark this route. It is a cycling route that starts in the center of Ede to Otterlo and back.

The Mountain Childhood statue is the most striking stone statue on the Sculpture Route. Adri Verhoeven did work with angular shapes here. The work is not placed directly on the ground, but on a flat stone. The shape is reminiscent of an obelisk.

This stone group therefore looks more like a column of honor. Adri Verhoeven commemorates and honors the origin of the stone here and commemorates the past. Not only does he remember the origin of the mountain, but also his own path of being an artist and the life of a visual artist.

Adri Verhoeven had been fascinated by stones all his life. He has great respect for the natural appearance and strength of the stone. He carefully processes the stone, puts it together into a whole and looks for a place in the landscape where the stones fit and acquire meaning.
Title: Kindertijd van de Berg 2003

Artist: Adri Verhoeven (1952)

Media (materials) used: Hardsteen, Impala graniet

Location (specific park, transit center, library, etc.): Fietspad

Date of creation or placement: 2012

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.