Bronbeek, een levend verleden - Arnhem, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 59.698 E 005° 57.014
31U E 702536 N 5764587
Quick Description: The book by Willem Drossaard gives a detailed history of Bronbeek, along with stories of it's (former) residents
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 12/29/2021 11:11:02 PM
Waymark Code: WM15FX9
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 1

Long Description:
NL Van bron
“Bronbeek, in 1863 geopend, is behalve een tehuis voor oud-militairen, vooral met Indische achtergrond, een museum waar velerlei zaken over het Indische leger (KNIL) en zijn krijgsverrichtingen, vooral bij de vestiging van het Nederlandse gezag in de 19e eeuw (bijv. de Atjehoorlog), zijn verzameld. Bronbeek werd met sluiting bedreigd, maar parlement en publieke opinie verhinderden dit. Een stichting "Vrienden van Bronbeek" werd opgericht en nam het initiatief tot dit boekje, dat de geschiedenis van het tehuis beschrijft en een uitgebreide gids tot het museum vormt, aangevuld met historische overzichten van KNIL-acties en levensverhalen van bewoners. Het boekje bevat meer dan 100 illustraties, waarvan vele in kleur. Voor museumbezoekers en geïnteresseerden in Indische militaire geschiedenis is het een fraai boekje.”

ENG From source
Bronbeek, opened in 1863, is not only a home for former soldiers, especially with an Indies background, but a museum where many things about the Indies army (KNIL) and its military operations, especially at the establishment of the Dutch authority in the 19th century ( e.g. the Aceh War), have been collected. Bronbeek was threatened with closure, but parliament and public opinion prevented this. A foundation "Friends of Bronbeek" was established and took the initiative for this booklet, which describes the history of the home and forms an extensive guide to the museum, supplemented with historical overviews of KNIL actions and life stories of residents. The booklet contains over 100 illustrations, many of which are in colour. It is a fine book for museum visitors and those interested in East-Indian military history.”

ISBN Number: 9061353769

Author(s): Willem Drossaard

Visit Instructions:
Please log this if you have read the book this location relates to and please provide feedback about the book. Thanks!
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest There's a Book About It
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
PetjeOp visited Bronbeek, een levend verleden - Arnhem, the Netherlands 3/22/2022 PetjeOp visited it
Becktracker visited Bronbeek, een levend verleden - Arnhem, the Netherlands 10/13/2021 Becktracker visited it

View all visits/logs