Radiotherapie UMC Radboud - Nijmegen, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 49.408 E 005° 51.881
31U E 697415 N 5745285
Quick Description: Afdeling Radiotherapie UMC Radboud is onderdeel van het academisch ziekenhuis in Nijmegen
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 1/12/2022 4:40:05 AM
Waymark Code: WM15JDB
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 1

Long Description:
Het Radboudumc of voluit Radboud universitair medisch centrum is een academisch ziekenhuis in Nijmegen dat samenwerkt met de Radboud Universiteit. Het maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Het ziekenhuis heeft in 2019 1065 bedden en bijna 11.000 medewerkers.

De afdeling Radiotherapie behandelt kanker door middel van bestraling (radiotherapie). Radiotherapie vernietigt kankercellen of remt deze in hun groei. Soms is alleen radiotherapie voldoende. Maar vaak is een combinatie met chirurgie, chemotherapie of beide nodig. Radiotherapie is ook belangrijk bij pijnbestrijding. Voor patiënten die uiteindelijk niet genezen, kan radiotherapie de kwaliteit van leven sterk verbeteren door pijnlijke uitzaaiingen in het lichaam te bestralen.

Eng
Radboudumc or Radboud university medical center in full is an academic hospital in Nijmegen that works together with Radboud University. It is part of the Dutch Federation of University Medical Centers. In 2019, the hospital has 1,065 beds and nearly 11,000 employees.

The Radiation Therapy Department treats cancer by means of radiation (radiation therapy). Radiation therapy destroys cancer cells or inhibits their growth. Sometimes radiotherapy alone is sufficient. But often a combination with surgery, chemotherapy, or both is needed. Radiation therapy is also important in pain management. For patients who ultimately do not heal, radiotherapy can greatly improve the quality of life by irradiating painful metastases in the body.
Address:
Geert Grooteplein Zuid 32
Nijmegen,


Website: [Web Link]

Rate this facility:

Visit Instructions:
If visiting a Hospital location,you must provide at least one original photo to avoid deletion.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Hospitals
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.