Rozenbrug - Woerden - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 05.260 E 004° 52.836
31U E 628846 N 5772457
Quick Description: De Rozenbrug in Woerden ligt op de plaats waar de Singel en de Oude Rijn elkaar kruisen
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 2/25/2022 2:07:34 PM
Waymark Code: WM15TR1
Views: 8

Long Description:
De Rozenbrug in Woerden ligt op de plaats waar de Singel en de Oude Rijn elkaar kruisen. De brug dankt zijn naam aan de herberg De Roos, die er vroeger naast lag, op de hoek van de Leidsestraatweg (toen de Pannenbakkerijen) en de Singel. De huidige ophaalbrug is gebouwd in de jaren 1937-1938 ter vervanging van de draaibrug uit 1875

De officiële ingebruikname van de nieuwe Rozenbrug was op 17 februari 1938. Deze brug is van het Amsterdamse type, d.w.z. met twee hamei-stijlen zonder schoren. Het ontwerp van de onderbouw kwam van de gemeentearchitect H.W. van der Meij en werd uitgevoerd door aannemer W. Bakker uit Gouda. Het materiaal dat ervoor gebruikt werd bestond uit gewapend beton, afgedekt met kunstgraniet. Voor het ontwerp van de bovenbouw had men het Bureau P. Intveld uit Delft ingeschakeld; de aannemer was de N.V. Pietterij v/h L.I. Enthoven en Cie, ook uit Delft. Het materiaal voor de bovenbouw bestond uit vloei-, smeed en gietstaal. Na de oplevering werd hij geverfd in aluminiumkleur.

Voor het bedienen van de brug was er een handbeweginginrichting met voetrem in de rechter hameistijl. De afsluithekken van de brug zijn met volautomatische grendel.

---------------

The Rozenbrug in Woerden is located at the intersection of the Singel and the Oude Rijn. The bridge owes its name to the De Roos inn, which used to be located next to it, on the corner of Leidsestraatweg (then the Pannenbakkerijen) and Singel. The current drawbridge was built in the years 1937-1938 to replace the swing bridge from 1875

The official opening of the new Rozenbrug was on February 17, 1938. This bridge is of the Amsterdam type, i.e. with two hamei styles without braces. The design of the substructure came from the municipal architect H.W. van der Meij and was carried out by contractor W. Bakker from Gouda. The material used for this consisted of reinforced concrete, covered with artificial granite. Bureau P. Intveld from Delft was called in to design the superstructure; the contractor was N.V. Pietterij v/h L.I. Enthoven and Cie, also from Delft. The material for the superstructure consisted of mild steel, forged and cast steel. After completion, it was painted in aluminum color.

To operate the bridge, there was a hand-operated motion device with foot brake in the right hamei style. The closing gates of the bridge are with fully automatic bolt.

source (visit link)

bron (visit link)
Type: Plank Bridge

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Plank Roads
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited Rozenbrug - Woerden -  NL 3/24/2022 T-Team! visited it
Andre 61 visited Rozenbrug - Woerden -  NL 3/2/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs