Ghost bike: Magdalena Nowakowska - Podolany - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 27.065 E 016° 53.323
33U E 628348 N 5812889
Quick Description: Ghost bike next to a soccer field at Strzeszynska, Krynicka and Dukielska crossing
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 3/25/2022 3:01:14 PM
Waymark Code: WM15YVJ
Published By: Groundspeak Regular Member the federation
Views: 2

Long Description:

Na skrzyżowaniu ulic Strzeszyńskiej, Krynickiej i Dukielskiej znajduje się biały rower - Ghost Bike. Upamiętnia on Magdalenę Nowakowską, dziewięcioletnią dziewczynkę, która straciła w tym miejscu życie przeprowadzając rower przez przejście dla pieszych. Zdarzenie miało miejsce w 2005 roku i było pierwszym w mieście, które zostało upamiętnione za pomocą symbolicznego białego roweru. Obecnie obiekt jest w kiepskim stanie - trudno jest nawet odczytać napis ze skorodowanej tabliczki: "Magdalena Nowakowska 1996-2005". Niemniej rower został zabetonowany w metalowym słupku, przez co najpewniej utrzyma się tu przez kolejne lata. W internecie nie znalazłem więcej informacji na temat zdarzenia.


At the intersection of Strzeszynska, Krynicka and Dukielska streets there is a white bicycle - Ghost Bike. It commemorates Magdalena Nowakowska, a nine-year-old girl who lost her life here, carrying her bicycle through a pedestrian crossing. The event took place in 2005 and was the first in the city to be commemorated with a symbolic white bicycle. Currently, the object is in poor condition - it is even difficult to read the inscription from the corroded plaque: "Magdalena Nowakowska 1996-2005". Nevertheless, the bicycle has been concreted into a metal post, which will probably keep it there for years to come. I couldn't find more information about the incident online.

Age of victim: 9

Name of the victim: Magdalena Nowakowska

Date of the accident: 1/1/2005

Accident resulted in a fatality: yes

News Article Web Page: [Web Link]

Memorial Web Page: Not listed

Visit Instructions:
It is preferable to log the location if the ghost bike is still there. If you want to note any personal experiences around bike safety you are welcome to do so, or provide a memorial for the victim.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Ghost Bikes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.