N 52° 25.561 E 16° 55.225 - Mieszka I / Slowianska - Poznan, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 25.561 E 016° 55.225
33U E 630576 N 5810157
Quick Description: Palindrom coordinates at Mieszka I street in Poznan
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 3/30/2022 12:54:19 PM
Waymark Code: WM15ZDQ
Published By: Groundspeak Premium Member tiki-4
Views: 2

Long Description:

Ten koordo-palindrom znajduje się na trawniku przy ulicy Mieszka I, tuż obok skrzyżowania ze Słowiańską, w Poznaniu. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się dealer VW oraz przystanek PST Słowiańska. Zdobycie tego waymarka nie wymaga wchodzenia na teren niebezpieczny, lokalizacja jest ogólnodostępna.

Trafiłem na ten palindrom zmotywowany działaniami okrutnejb, która zapostowała pierwszego waymarka w Polsce należącego do tej kategorii. A że zawsze mi się wydawała dzika i niezbadana, to gdy już ktoś przetarł szlaki, to i łatwiej :D


This coord-palindrome is located on a lawn on Mieszka I street, just next to the intersection with Slowinska street, in Poznan. In the immediate vicinity there is a VW dealer and the PST Słowiańska bus stop. Getting this palindrome does not require entering a dangerous area, the location is open to the public.

I found this palindrome motivated by the actions of okrutnab, who posted the first waymark in Poland belonging to this category - which always seemed to me wild and unexplored, so once someone blazed the trail, it's easier :D

Palindrome Type: Full Palindrome

Visit Instructions:
To post a visit log to a coordinate palindrome waymark, one needs to have photo proof of your visit. A photo of your GPSr showing the palindrome coordinates is your definitive proof of visit. Any additional photos of the area or you with your GPSr are also welcome.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Coordinate Palindromes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.