LOEF & LIJ - Woerden - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 05.238 E 004° 52.971
31U E 629001 N 5772420
Quick Description: LOEF & LIJ - Woerden
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 4/5/2022 2:37:42 PM
Waymark Code: WM1607N
Published By: Groundspeak Premium Member Iris & Harry
Views: 5

Long Description:
Het lied van Pierre Kartner Het Kleine Café Aan De Haven is ook hier in de Woerdense haven van toepassing
tekst van het lied
De avondzon valt over straten en pleinen,
de gouden zon zakt in de stad
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen,
ze hebben de dag weer gehad
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat
De stad lijkt gestorven toch klinkt er muziek,
uit een deur die nog wijd open staat

Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee

De toog is van koper toch ligt er geen loper,
de voetbalclub hangt aan de muur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de juke-box,
een pilsje dat is d’r niet duur
Een mens is daar mens rijk of arm ‘t is daar warm,
geen monsieur of madame maar W.C.
Maar ‘t glas is gespoeld in het helderste water,
ja ‘t is daar een heel goed café

Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening,
of je staat in het krijt
Het enige wat je aan eten kunt krijgen,
dat is daar een hardgekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon,
ja de mensen die zijn daar nog blij

Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee

Daar in dat kleine café aan de haven
Daar zijn de mensen gelijk en tevree
Daar in dat kleine café aan de haven
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee

Bron: (visit link)
----------------
Pierre Kartner's song Het Kleine Café Aan De Haven (The Little Café by the Port) is also applicable here in the Woerden harbour
text of the song
The evening sun falls over the streets and squares,
the golden sun sinks into the city
And people tiredly disappear into their houses,
they have had their day
The neon signs winking at the windows,
it drizzles softly on the streets
The city seems to have died down yet there is music,
from a door still wide open

There in that little café by the harbour
There people are equal and happy
There in that little bar by the harbour
Your money and who you are don't matter any more

The counter is made of copper yet there is no carpet,
the football club is on the wall
The pull box makes more noise than the juke-box,
A beer is not expensive there.
A man is a man there rich or poor it's warm,
No monsieur or madame but W.C.
But the glass is rinsed in the clearest water,
Yes, it's a very good café there

There in that little bar by the harbour
People are equal and happy
There in that little bar by the harbour
Your money or who you are doesn't count anymore

The world's problems are solved between two glasses of beer for good
On the edge of a beer mat there's your bill,
or you're in debt
The only food you can get,
there is a hard-boiled egg
The people are happy there,
Yes, the people are happy there

There in that little café by the harbour
That's where the people are equal and happy
There in that little bar by the harbour
Your money or who you are doesn't count there anymore

"There in that little bar on the harbour
There, people are equal and contented
There in that little bar on the harbour
There, your money or who you are no longer matters

Source: (visit link)
Musician: Pierre Kartner

Name of Song: Het Kleine Café Aan De Haven

Relevant Verse:
De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad De neonreclame die knipoogt langs ramen, het motregent zachtjes op straat De stad lijkt gestorven toch klinkt er muziek, uit een deur die nog wijd open staat Daar in dat kleine café aan de haven Daar zijn de mensen gelijk en tevree Daar in dat kleine café aan de haven Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee De toog is van koper toch ligt er geen loper, de voetbalclub hangt aan de muur De trekkast die maakt meer lawaai dan de juke-box, een pilsje dat is d’r niet duur Een mens is daar mens rijk of arm ‘t is daar warm, geen monsieur of madame maar W.C. Maar ‘t glas is gespoeld in het helderste water, ja ‘t is daar een heel goed café Daar in dat kleine café aan de haven Daar zijn de mensen gelijk en tevree Daar in dat kleine café aan de haven Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening, of je staat in het krijt Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn daar nog blij Daar in dat kleine café aan de haven Daar zijn de mensen gelijk en tevree Daar in dat kleine café aan de haven Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee Daar in dat kleine café aan de haven Daar zijn de mensen gelijk en tevree Daar in dat kleine café aan de haven Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee Bron: https://muzikum.eu/nl/vader-abraham/het-kleine-cafe-aan-de-haven-songtekst


Location website: [Web Link]

Visit Instructions:
There are no specific requirements for logging a waymark. You are, however, encouraged to include any funny or interesting pictures of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Immortalized in Lyrics
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Axel-F visited LOEF & LIJ - Woerden - NL 6/20/2022 Axel-F visited it
Becktracker visited LOEF & LIJ - Woerden - NL 4/15/2022 Becktracker visited it
Andre 61 visited LOEF & LIJ - Woerden - NL 4/6/2022 Andre 61 visited it

View all visits/logs