Poznan Górczyn - Wielkopolskie, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 22.815 E 016° 52.813
33U E 627975 N 5804995
Quick Description: Poznan Górczyn railway station
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 4/10/2022 7:47:29 AM
Waymark Code: WM160YT
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 4

Long Description:

Poznań Górczyn – przystanek osobowy położony w południowej części Poznania, obok pętli Górczyn PKM. Składa się z wspólnego peronu znajdującego się pod wiaduktem ulicy Głogowskiej. Służy głównie ruchowi lokalnemu. Żeby wejść na peron należy skorzystać z przejścia podziemnego, które nie należy do najbardziej zadbanych. Przed jednym z zejść widać stary budynek stacji, który stoi i niszczeje jako nieużytek.

Rok powstania: 1870
Dawna nazwa: Poznań Święty Łazarz
Rok odnowienia stacji: 1976
Średniodobowy ruch: 700-1000 (2018)


Poznań Górczyn - a passenger stop located in the southern part of Poznań, next to the Górczyn PKM terminal. It consists of a common platform located under the viaduct of Głogowska Street. It serves mainly the local traffic. To get to the platform you have to use the underground passage which is not the most neat. In front of one of the entrances you can see the old station building, which is standing and deteriorating as a wasteland.

Year of construction: 1870
Former name: Poznań Święty Łazarz
Year of station restoration: 1976
Average daily traffic: 700-1000 (2018)


Source: Station/Depot Web Site

Is the station/depot currently used for railroad purposes?: Yes

Is the station/depot open to the public?: Yes

What rail lines does/did the station/depot serve?: Regional

Station/Depot Web Site: [Web Link]

If the station/depot is not being used for railroad purposes, what is it currently used for?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the station/depot taken while you were there. Please also record how you came to be at this station/depot and any interesting information you learned about it while there.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Train Stations/Depots
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.