Kindertuintjes bij de Korenmaat - Arnhem, Nl
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 56.839 E 005° 53.985
31U E 699282 N 5759151
Quick Description: Bij stadsboerderij de Korenmaat kunnen kinderen een tuintje huren en onder begeleiding veel leren over zaaien en tuinieren
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 4/15/2022 6:58:27 AM
Waymark Code: WM161QF
Published By: Groundspeak Premium Member bluesnote
Views: 0

Long Description:
Bij boerderij de korenmaat is ook een plek gereserveerd voor kinderen die hier een eigen tuintje kunnen huren.
De zaden worden door het natuurcentrum geleverd en de kinderen krijgen ook les

"In april gaat onze Kindertuin weer open op stadsboerderij de Korenmaat in Arnhem-Zuid. Kinderen van 9, 10, of 11 jaar kunnen zich nog aanmelden voor een moestuintje. Wedden dat ze het superleuk vinden?

Want wat is er nu fijner dan buiten zijn, met je handen in de aarde wroeten en je eigen geplante zaadjes uit te zien groeien tot de mooiste bloemen en lekkerste groenten? Tuinieren is voor kinderen een enorm inspirerende bezigheid. Lekker zelf aan de slag, van alles en nog wat leren en dan óók nog vies mogen worden! Hartstikke leuk en leerzaam, maar ook nog eens super belangrijk.

Want als een kind ziet wat hij allemaal alleen kan, dan gebeurt er van alles waar we vooraf niet bij stil staan. Helemaal vanzelf, zonder er iets voor te hoeven doen. Je kind wordt enthousiast, krijgt meer zelfvertrouwen, kan zich beter concentreren, krijgt oog voor de natuur, wordt milieubewuster én gaat beter eten!

De lessen
Op dinsdagmiddagen komen we samen, kweken zaden op, planten en zaaien, verzorgen de planten en oogsten uiteindelijk de groenten of vruchten. De oogst neem je mee naar huis! Mooie bloemen om thuis in de vaas te zetten en groenten om lekkere gerechten mee te maken. Soms koken we ook op de tuin om samen te smullen van onze zelf bedachte recepten!

De eerste tuinles start op dinsdag 9 april van 15.30 – 16.45 uur. Vanaf 15.00 gaat de poort open en ben je welkom op de tuin. Natuurcentrum Arnhem zorgt voor zaden, planten en gereedschap. De kosten voor een tuin bedragen slechts € 40 voor een héél seizoen, te betalen bij de eerste les. En zijn je ouders in het bezit van een Gelrepas dan betaal je zelfs € 20.

De tuin is alleen tijdens de tuinlessen open op dinsdagmiddag. Tijdens vakanties is de tuin geopend, dus ook in de zomer. Als je goed voor je tuin wilt zorgen is het belangrijk dat je ook in de zomervakantie je tuin minimaal 2 x komt onderhouden. Als dat niet lukt kan je iemand anders vragen om voor je tuin te zorgen. Vrienden, familie of de buren. Alles groeit door, dus ook in de vakantie kan er flink geoogst worden.

Opgeven kan nog via info@natuurcentrumarnhem.nl. Wees er als de kippen bij, want er zijn maar 20 tuintjes beschikbaar. Vol is vol!

Wij hebben er heel veel zin in!"

(visit link)

Eng
At De Korenmaat farm, a place has also been reserved for children who can rent their own garden here.
The seeds are supplied by the nature center and the children are also taught

"In April, our Children's Garden will open again at the city farm De Korenmaat in Arnhem-South. Children aged 9, 10 or 11 can still sign up for a vegetable garden. Bet they'll love it?

Because what could be nicer than being outside, rooting in the soil with your hands and watching your own planted seeds grow into the most beautiful flowers and tastiest vegetables? Gardening is a very inspiring activity for children. Get started yourself, learn anything and everything and then also get to get dirty! Very fun and educational, but also super important.

Because when a child sees what he can do on his own, all kinds of things happen that we don't think about beforehand. All by itself, without having to do anything. Your child becomes enthusiastic, gains more self-confidence, can concentrate better, develops an eye for nature, becomes more environmentally aware and eats better!

The lessons
On Tuesday afternoons we come together, grow seeds, plant and sow, take care of the plants and finally harvest the vegetables or fruits. You take the harvest home with you! Beautiful flowers to put in the vase at home and vegetables to make delicious dishes. Sometimes we also cook in the garden to enjoy our homemade recipes together!

The first garden lesson starts on Tuesday 9 April from 15.30 – 16.45. From 15.00 the gate opens and you are welcome in the garden. Nature Center Arnhem provides seeds, plants and tools. The costs for a garden are only € 40 for a whole season, to be paid at the first lesson. And if your parents have a Gelrepas, you even pay € 20.

The garden is only open during gardening lessons on Tuesday afternoons. The garden is open during holidays, so also in summer. If you want to take good care of your garden, it is important that you also maintain your garden at least twice during the summer holidays. If that doesn't work, you can ask someone else to take care of your garden. Friends, family or neighbors. Everything continues to grow, so you can also harvest a lot during the holidays.

You can still register via info@natuurcentrumarnhem.nl. Be there like the chickens, because there are only 20 gardens available. Full is full!

We are very excited about it!"

(visit link)
Address:
Marius van Beeklaan 5
Arnhem,


Location (specific park it is located within): Stadsboerderij de Korenmaat

Fees: 40.00 (listed in local currency)

Hands-on or educational programs: Yes - see website for more information

Garden's website: [Web Link]

Bathrooms nearby?: I don't know

Telephone number: Not listed

Parking: Not Listed

Visit Instructions:
All logs must be the result of an actual visit to the children's garden. Write a description about your visit to the garden. A photo of one of your favorite elements of the garden would also be a nice addition, but not mandatory.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Children's Gardens
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Kindertuintjes bij de Korenmaat - Arnhem, Nl 4/16/2022 PetjeOp visited it