Aleja Milosna / Love Alley - Fronolów - Mierzwice-Kolonia, Mazowieckie, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 22.174 E 022° 56.525
34U E 632217 N 5803919
Quick Description: A dedicated place for padlocks in a small village near Bug river
Location: Mazowieckie, Poland
Date Posted: 4/25/2022 9:41:30 AM
Waymark Code: WM163B1
Published By: Groundspeak Premium Member Tante.Hossi
Views: 1

Long Description:

Przy Alei Miłosnej w niewielkiej wsi Mierzwice-Kolonia znajduje się bardzo interesujący obiekt dedykowany miłosnym kłódkom. Składa się ze słupków, pomiędzy którymi znajdują się pręty, gdzie można zawiesić owe kłódki. Na górze niewielkiej konstrukcji znajduje się napis "kłódki wiecznej miłości". Dróżka przy której są kłódki prowadzi do nieczynnego wiaduktu kolejowego nad Bugiem.


On the Avenue of Love in a small village Mierzwice-Kolonia there is a very interesting object dedicated to love padlocks. It consists of posts, between which there are rods, where you can hang these padlocks. At the top of the small structure there is an inscription "padlocks of eternal love". The path where the padlocks are, leads to a disused railroad viaduct over the Bug river.

Structure/Location: Road junction in a small forest

Approximate number of padlocks at this location: 20

Approximate year of the first padlock at this location: Not listed

Website of some background information about the padlocks at this location: Not listed

Visit Instructions:
To post a log to an existing Love Padlock waymark, you will need to post a unique picture of the structure taken by you. Including your GPS device in the picture is not necessary!
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Love Padlocks
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.