Ruiterstandbeeld van Sint Maarten - Utrecht - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 04.969 E 005° 07.344
31U E 645426 N 5772375
Quick Description: Ruiterstandbeeld van Sint Maarten als Romeins veldheer;
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 4/29/2022 6:33:06 AM
Waymark Code: WM163XP
Published By: Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 1

Long Description:
Sint-Maarten, feestdag van Martinus van Tours Op 11 november is het Sint-Maarten. Dit kinderfeest wordt gevierd in verschillende delen van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Op de feestdag gaan kinderen met lampionnen langs de deuren. Ze zingen een lied en krijgen, als het meezit, wat snoepgoed als dank.

Sint-Maarten is eigenlijk een katholieke feestdag, maar de binding met het geloof is in de meeste gevallen tegenwoordig maar klein. Kinderen van alle gezindten doen er aan mee.
Het feest wordt op 11 november gevierd omdat dat de feestdag is van de heilige Martinus van Tours (ca. 316-397), een van de grondleggers van het christendom in Gallië. Volgens een legende ontmoette deze uit heidense ouders in het huidige Hongarije geboren Romeinse soldaat op een dag bij de poort van de Gallische stad Amiens een bedelaar. Het lot van deze man greep Sint Maarten naar verluidt zo aan dat hij besloot zijn kostbare mantel in tweeën te snijden. Hij schonk de bedelaar de helft van zijn mantel, de andere helft was officieel eigendom van Rome. Volgens de legende stond de arme man symbool voor Christus. ’s Nachts zou Christus zelf aan Martinus verschenen zijn en iets gezegd hebben als:

“Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.”
meer lezen? (visit link)
---------------
Saint Martin, feast day of Martin of Tours On 11 November, it is Saint Martin. This children's festival is celebrated in various parts of the Netherlands, Belgium, France and Germany. On the feast day, children go trick-or-treating with lanterns. They sing a song and, if they are lucky, receive some sweets as thanks.

St Martin's Day is actually a Catholic holiday, but in most cases the connection with the faith is only tenuous nowadays. Children of all denominations take part.
The feast is celebrated on 11 November because that is the feast day of Saint Martin of Tours (c. 316-397), one of the founders of Christianity in Gaul. According to legend, this Roman soldier, born of pagan parents in what is now Hungary, met a beggar one day at the gates of the Gallic city of Amiens. According to the legend, Saint Martin was so moved by the man's fate that he decided to cut his precious cloak in half. He gave the beggar half of his cloak, the other half being the official property of Rome. Legend has it that the poor man was a symbol of Christ. At night Christ himself is said to have appeared to Martinus and said something like:

"I was naked and you clothed me."
read more? (visit link)
Associated Religion(s): katholieke

Statue Location: Oude gracht 401BH Utrecht - postcode onbekend

Entrance Fee: gratis

Artist: Albert Termote

Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Andre 61 visited Ruiterstandbeeld van Sint Maarten - Utrecht - NL 4/29/2022 Andre 61 visited it