Poznan Wschód - Wielkopolskie, Poland
Posted by: Groundspeak Premium Member sernikk
N 52° 25.153 E 016° 58.448
33U E 634248 N 5809500
Quick Description: Poznan Wschód railway station
Location: Wielkopolskie, Poland
Date Posted: 4/29/2022 9:50:52 AM
Waymark Code: WM163YJ
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 1

Long Description:

Poznań Wschód – węzłowa stacja kolejowa położona w dzielnicy Główna. Biegnie przez nią międzynarodowy szlak kolejowy E20 Berlin-Moskwa. Stacja składa się z licznych, krytych, peronów oraz nieczynnego i niszczejącego budynku stacyjnego. Dojście do dworca i peronów możliwe jest jedynie od wschodu, od ulicy Krańcowej, co ogranicza dostepność i możliwość korzystania okolicznym mieszkańcom.

Rok powstania: 1908
Dawna nazwa: Poznań Główna (1926)
Średniodobowy ruch: 1100 (2018)


Poznań Wschód - railroad station located in the Główna district. The international railroad route E20 Berlin-Moscow runs through it. The station consists of numerous, covered, platforms and a disused and dilapidated station building. Access to the station and platforms is only possible from the east, from Krańcowa Street, which limits access and use by local residents.

Year of creation: 1908
Former name: Poznań Główna (1926)
Average daily traffic: 1100 (2018)


Source: Station/Depot Web Site

Is the station/depot currently used for railroad purposes?: Yes

Is the station/depot open to the public?: Yes

What rail lines does/did the station/depot serve?: Regional

Station/Depot Web Site: [Web Link]

If the station/depot is not being used for railroad purposes, what is it currently used for?: Not listed

Visit Instructions:
Please post an original picture of the station/depot taken while you were there. Please also record how you came to be at this station/depot and any interesting information you learned about it while there.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Train Stations/Depots
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.