Cohesie - Nijmegen, the Netherlands
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 51° 48.791 E 005° 50.659
31U E 696056 N 5744087
Quick Description: Abstract bronze sculpture in the park along the Einsteinstraat in Nijmegen
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 4/30/2022 2:07:32 AM
Waymark Code: WM16415
Published By: Groundspeak Premium Member ScroogieII
Views: 0

Long Description:
NL Van bron
De plastiek van Goedhart beeldt 'cohesie' (samenhang) uit. De plastiek bestaat uit drie organische vormen. Twee ervan grijpen in elkaar en worden omstrengeld en bij elkaar gehouden door een derde. Met dit vormenspel komt niet alleen het begrip 'samenhang' tot uitdrukking. Het beeld vertoont ook een spanningsveld. Afhankelijk van de verschillende posities van waaruit het beeld bekeken kan worden, zijn twee begrippen zichtbaar: 'harmonie' en 'strijd'. Goedhart wil met dit beeld de balans tussen de verschillende stedelijke elementen weergeven, zoals de bebouwing, de dynamiek en het verkeer.

Het beeld heeft in de stadhuistuin van Nijmegen gestaan. Bij de herinrichting van het project Mariënburg, waarbij onder andere de Marikenstraat werd aangelegd, werd het beeld van die plek 'verdreven' en verplaatst naar deze locatie langs de Einsteinstraat.
ENG From <source
Goedhart's sculpture depicts 'cohesion' (coherence). The plastic consists of three organic shapes. Two of them interlock and are entwined and held together by a third. This interplay of shapes not only expresses the concept of 'coherence'. The image also shows a field of tension. Depending on the different positions from which the image can be viewed, two concepts are visible: 'harmony' and 'struggle'. Goedhart wants to use this image to show the balance between the various urban elements, such as the buildings, the dynamics and the traffic.

The statue has been in the city hall garden of Nijmegen. During the redevelopment of the Mariënburg project, which included the construction of Marikenstraat, the image of that place was 'expelled' and moved to this location along Einsteinstraat.
Title: Cohesie

Artist: Oscar Goedhart

Media (materials) used: bronze, stone

Location (specific park, transit center, library, etc.): park along the Einsteinstraat

Date of creation or placement: 1988

Visit Instructions:

To help give a different perspective and to better the waymark for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the waymark.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abstract Public Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Becktracker visited Cohesie - Nijmegen, the Netherlands 2/4/2022 Becktracker visited it