Land van Wijk en Wouden - Zoeterwoude - NL
Posted by: Groundspeak Premium Member Andre 61
N 52° 06.092 E 004° 30.064
31U E 602812 N 5773393
Quick Description: Infobord Land van Wijk en Wouden - Zoeterwoude
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 5/1/2022 2:27:31 PM
Waymark Code: WM1647E
Published By: Groundspeak Premium Member Weathervane
Views: 1

Long Description:
"Het Land van Wijk & Wouden is het landelijk gebied tussen de gemeenten Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Leiden en Leidschendam-Voorburg: het meest westelijke deel van het Groene Hart. Een groen, open en weids gebied waar je rust en natuur vindt. Het gebied heeft een rijke historie die direct zichtbaar is in het landschap. De landbouw heeft er een centrale rol en het agrarische weidelandschap, de koeien, hoogteverschillen tussen water en land, weidevogels, windmolens en kleine dorpskernen bepalen de typisch Zuid-Hollandse identiteit."
bron (visit link)

een gebied vol leven
doordat er oevers zij n afgegraven ontstaan er bloemrijke en kruidenrijke linten met B.V Moeeraswalstro Pitnu en Moerasvergeet-mij-nietje ook insecten zoals het Lantaarntje en div kleine zoogdieren kunnen weer voedsel vinden en op hun beurt weer als voedsel dienen
-----------------
"The Land of Wijk & Wouden is the rural area between the municipalities of Zoetermeer, Alphen aan den Rijn, Leiden and Leidschendam-Voorburg: the most western part of the Green Heart. A green, open and wide area where you can find peace and nature. The area has a rich history that is immediately visible in the landscape. Agriculture plays a central role and the agricultural meadow landscape, the cows, height differences between water and land, meadow birds, windmills and small village centres determine the typical South Holland identity.
source (visit link)

An area full of life
Because banks have been dug off, flowery and herb-rich ribbons are created with, for example, marsh sward Pitnu and marsh forget-me-not, and insects such as the lantern and various small mammals can once again find food and in turn serve as food for themselves.
Visit Instructions:
Take a photo of yourself (and others) at the waymark and feel free to share any additional information or that is not contained on the sign or your experience generally.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Flora and Fauna Information Signs
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited Land van Wijk en Wouden - Zoeterwoude - NL 5/2/2022 Andre 61 visited it