Rij met Sphinxen - Dierenpark Amersfoort - Amersfoort, NL
Posted by: Groundspeak Regular Member Becktracker
N 52° 09.037 E 005° 20.663
31U E 660391 N 5780381
Quick Description: In the Dierenpark Amersfoort there is a proper 'sacred way' with Sphinxes in Egyptian style in the baboon habitat
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 5/1/2022 11:37:08 PM
Waymark Code: WM16496
Published By: Groundspeak Premium Member pmaupin
Views: 1

Long Description:
NL In en rond het bavianen-verblijf in de Stad der Oudheid in Dierenpark Amersfoort is gekozen voor een Egyptisch tintje. Zo is er een echte ‘heilige weg’, geflankeerd door sphinxen gemaakt. Deze loopt ook even buiten het bavianen-verblijf door. Aan het uiteinde staat een obelisk met Egyptische symbolen.

Van bron
De Stad der Oudheid is een mooi onderdeel van het Dierenpark Amersfoort. Begeef je in het hol van de leeuw in de oude stadskerker. Wees een Perzische koning tussen de tijgers of begroet de ezels als een boerenknecht. Jij bent beland in de Stad der Oudheid. Hier ontdek je hoe mens en dier vroeger samenleefden in de stad.

Betreed de Stad der Oudheid en ontdek de dieren die hier duizenden jaren geleden samenleefden met de mensen. Gieren zweefden boven de stad en vanaf de toren kun jij de leeuwen in de Arena goed in de gaten houden. Struin langs kamelen, griezel bij de krokodillen en blijf eindeloos kijken naar de brutale mantelbavianen. Zodra jij in het Paleis van Koning Darius komt, kijken de tijgers je recht in de ogen.

ENG An Egyptian touch has been chosen in and around the baboon enclosure in the City of Antiquity in Amersfoort Zoo. For example, a real 'sacred road' has been created, flanked by sphinxes. This also continues just outside the baboon enclosure. At the far end is an obelisk with Egyptian symbols.

From source
The City of Antiquity is a beautiful part of the Amersfoort Zoo. Enter the lion's den in the old city dungeon. Be a Persian king among the tigers or greet the donkeys like a farmhand. You have arrived in the City of Antiquity. Here you will discover how people and animals used to live together in the city.

Enter the City of Antiquity and discover the animals that coexisted with humans thousands of years ago. Vultures soared above the city and from the tower you can keep a close eye on the lions in the Arena. Stroll past camels, get horrified at the crocodiles and watch the cheeky mantle baboons endlessly. As soon as you enter the Palace of King Darius, the tigers will look you straight in the eye.

Style: Egyptian

Medium: stone

Head Type: Woman

Street Address:
Barchman Wutierslaan 122
Amersfoort, Utrecht the Netherlands


Statue Name: Not listed

Specify Other Head: Not listed

Head Namesake: Not listed

Website: Not listed

Visit Instructions:

Post a picture of your GPS (time stamp), and maybe another of the statue.

Please update any changes in the status of the statue or it's surroundings.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sphinx Sculptures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited Rij met Sphinxen - Dierenpark Amersfoort - Amersfoort, NL 2/5/2022 Becktracker visited it