Trekpontje Landgoed Hemmen - Hemmen, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 56.326 E 005° 40.959
31U E 684400 N 5757628
Quick Description: Het trekpontje in de polder bij landgoed Hemmen is alleen te voet bereikbaar.
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/12/2022 10:46:15 AM
Waymark Code: WM165PR
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 3

Long Description:
Lekker dwalen op landgoed Hemmen door het prachtige park dat aan de Linge ligt en de ommuurde kasteeltuin.
Het is een oase van zee en rust.
Dwaal je nog wat verder af dan vind je het trekpontje.

"Schipper mag ik overvaren…?

Ja, maar dan zult u lang moeten wachten want er is geen schipper te bekennen. U bent namelijk zelf de gezagvoerder.

We hebben het over het trekpontje van het landgoed ‘De Heerlijkheid Hemmen’. U stapt op de ‘veerboot’ en trekt u zelf naar de overkant. U bent heer en meester zolang de overtocht duurt en hoelang die duurt bepaalt u zelf.

Maar waar vind ik dat pontje?

Vanaf de kom in Hemmen loopt u richting de Linge, de Tolbrug over langs een waterwingebied en na 997 m bereikt u links een passeerhek. Daarachter vervolgt u over een natuurvriendelijke oever uw wandeling langs een sloot die is verbreed voor waterberging. Het is tevens een sloot waardoor water wordt afgevoerd. Het terrein is in gebruik van Vitens i.v.m. drinkwaterwinning.

Na pakweg 800 m komt u bij het trekpontje. Het is even hard werken voordat u aan de overkant bent van het verbindingskanaal tussen de Rijn en de Linge, maar u bent dan wel een ervaring rijker als zelfstandig schipper.

Aan de overkant kunt u alle kanten op, naar links en naar rechts. Rechtsaf belandt u uiteindelijk bij het gemaal op de Rijndijk.

Links komt u uit bij de sluis in de Linge aan de Gesperdensestraat."
(visit link)

Eng
Wander on the Hemmen estate through the beautiful park that is located on the Linge and the walled castle garden.
It is an oasis of sea and tranquility.
If you wander a little further, you will find the pull ferry.

"Schipper may I sail over…?

Yes, but then you will have to wait a long time because there is no skipper in sight. You are the captain yourself.

We are talking about the pull ferry of the estate 'De Heerlijkheid Hemmen'. You get on the 'ferry' and pull yourself to the other side. You are lord and master as long as the crossing lasts and how long it lasts is up to you.

But where can I find that ferry?

From the bowl in Hemmen you walk towards the Linge, cross the Tolbrug along a water extraction area and after 997 m you reach a passing gate on the left. Behind it you continue your walk along a nature-friendly bank along a ditch that has been widened for water storage. It is also a ditch through which water is drained. The site is used by Vitens in connection with drinking water extraction.

After about 800 m you will come to the tow ferry. It is just as hard work before you are on the other side of the connecting channel between the Rhine and the Linge, but you will gain an experience as an independent skipper.

On the other side you can go in all directions, to the left and to the right. Turn right and you will eventually arrive at the pumping station on the Rijndijk.

On the left you arrive at the lock in the Linge on the Gesperdensestraat."
(visit link)
Body of water served: Linge - Rijn kanaal

Places served:
Just across the Linge bij Landgoed Hemmen


Terminal / landing address:
-
-
Zetten, Gelderland the Netherlands
-


Seasonal: no

Hours of operation (non-scheduled ferry service): From: 12:00 AM To: 11:59 PM

Dining room / cafeteria: no

Gift shop: no

Visit Instructions:
To post a new log for an existing waymark, [briefly] describe your visit to the ferry landing / terminal. Also, post a photograph of the ferry landing / terminal that you have taken.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Ferries and Ferry Landings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Tedonus visited Trekpontje Landgoed Hemmen - Hemmen, NL 5/19/2022 Tedonus visited it