Trekpontje de Buitenplaats - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 56.743 E 005° 50.704
31U E 695532 N 5758825
Quick Description: De water kip is het trekpontje over de sloot van de het fiets en voetpad naar het terrein van de Buitenplaats
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 5/13/2022 7:35:01 AM
Waymark Code: WM165VD
Published By: Groundspeak Premium Member fi67
Views: 1

Long Description:
De Buitenplaats, in een boerderij aan de rand van Arnhem waar mensen met een beperking werken.
Er is een speeltuin en je kunt vanaf de buitenplaats met een pontje over de sloot naar de overkant. Als je mazzel hebt ligt het pontje aan de juiste kant van het water...

"Kinderboerderij & tuinen
De Buitenplaats ligt op een groot terrein van ongeveer 2,5 hectare, pal naast park Lingezegen. Cliënten van de Buitenplaats zorgen ervoor dat het terrein van De Buitenplaats mooi en groen blijft. De Buitenplaats is vrij toegankelijk en wordt dagelijks bezocht door wijkbewoners. Sommige werkzaamheden doen onze cliënten samen met de wijkbewoners zoals een speelterrein open en begaanbaar houden, het oorlogsmonument onderhouden, in de moestuin werken en de dieren van de kinderboerderij verzorgen. We zijn blij met deze mooie verbinding met de wijk Schuytgraaf.

Onze cliënten zijn trots op hun werk, en ze vertellen er graag over. Mocht u tijdens uw bezoek vragen hebben, stel ze gerust!

Bij de Buitenplaats is van alles te beleven:

Kinderboerderij
Konijnen, schapen, kippen, cavia’s en andere dieren leven gezellig op onze kinderboerderij. Een heerlijke plek voor de kleintjes om te bezoeken! U bent van harte welkom om langs te komen. De kinderboerderij is momenteel van 12.00 tot 15.00 uur geopend.

Kabouterpad
De Buitenplaats heeft een prachtige route uitgestippeld waar kinderen op speelse wijze de natuur ervaren. Ze maken kennis met kruiden, groentes, (wilde) planten en dieren. De kleintjes gaan op pad met een goed gevuld knapzakje met lekkers. Het kabouterpad is leuk voor kinderen in de basisschool leeftijd. U kunt tevoren reserveren bij De Buitenplaats."
(visit link)

Eng
De Buitenplaats, in a farm on the outskirts of Arnhem where people with disabilities work.
There is a playground and you can take a ferry across the ditch from the estate to the other side. If you're lucky, the ferry is on the right side of the water...

"Children's Farm & Gardens
De Buitenplaats is located on a large site of approximately 2.5 hectares, right next to the Lingezegen park. Clients of De Buitenplaats ensure that the De Buitenplaats site remains beautiful and green. The Buitenplaats is freely accessible and is visited daily by local residents. Our clients do some activities together with the residents, such as keeping a playground open and accessible, maintaining the war memorial, working in the vegetable garden and taking care of the animals in the petting zoo. We are happy with this beautiful connection with the Schuytgraaf district.

Our clients are proud of their work, and they love to talk about it. If you have any questions during your visit, don't hesitate to ask!

There is plenty to do at the Buitenplaats:

petting zoo
Rabbits, sheep, chickens, guinea pigs and other animals live comfortably on our petting zoo. A lovely place for the little ones to visit! You are most welcome to come by. The petting zoo is currently open from 12:00 PM to 3:00 PM.

gnome path
De Buitenplaats has mapped out a beautiful route where children can experience nature in a playful way. They are introduced to herbs, vegetables, (wild) plants and animals. The little ones go out with a well-filled knapsack with goodies. The gnome path is fun for children of primary school age. You can book in advance at De Buitenplaats."
(visit link)
Body of water served: A nameless ditch

Places served:
De Buitenplaats en de wijk Schuytgraaf en het pad richting het speelbos.


Terminal / landing address:
Het fietspad in het verlengde van Pottebakkersveste


Seasonal: no

Hours of operation (non-scheduled ferry service): Not listed

Dining room / cafeteria: Not Listed

Gift shop: Not Listed

Visit Instructions:
To post a new log for an existing waymark, [briefly] describe your visit to the ferry landing / terminal. Also, post a photograph of the ferry landing / terminal that you have taken.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Ferries and Ferry Landings
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.