Voedselbosje en moestuin Lieshoutstraat - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 57.119 E 005° 51.345
31U E 696239 N 5759550
Voedselbosje en moestuin in De Laar West
Waymark Code: WM16DBT
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 07/06/2022
Published By:Groundspeak Premium Member 8Nuts MotherGoose
Views: 1

De buurt bewoners van de aangrenzende huizen hebben een aantal jaren geleden bij de gemeente een plan in gediend om de buurt wat groener en aantrekkelijker te maken.
Onderdeel van dit plan was om samen een moestuin aan te leggen maar ook speelgelegenheid voor de kinderen te creëren.
Hierdoor is een multi functionele tuin ontstaan waar de buurt samenkomt en met elkaar de tuin onderhoud.
Samen delen ze in de opbrengst van de moestuin.

Ferry één van de initiatief nemers zegt hierover op de website:
''Ongeveer 3 jaar geleden is als eerste de moestuin aangelegd, daarna het voedselbosje. Buurvrouw Wjera Goedkoop-Van Leer liep al langer met een dergelijk idee rond wat we op een gegeven concreet hebben opgepakt omdat er breed enthousiasme voor was onder de buurtgenoten."

"We hebben geen vaste afspraken. Eigenlijk alleen dat we regelmatig (elke 3 of 4 maanden) elkaar treffen om te bespreken wat er moet gebeuren. De moestuin is opgedeeld in 10 delen voor 10 adressen die daar zelf voor zorgen. De fruitbomen hebben we gekregen en het onderhoud doen we gezamenlijk op inzicht van onderhoud van de mensen in de buurt. En dat werkt voor ons, het wordt goed bijgehouden."

"We zijn wel uitdagingen tegengekomen. Ten eerste hoe je de gewassen op een juiste manier onderhoudt en dat leren we van elkaar. Ten tweede om plezier te houden als de oogst mislukt. Ten derde het blijven plegen van voldoende onderhoud aan het voedselbos want de een heeft meer tijd en zin dan de ander. Onze norm is momenteel dat het er mag zijn.''

"De samenwerking met de gemeente loopt goed. Wij hebben 1 contactpersoon die de communicatie doet en via een appgroep deelt. We hebben gemerkt dat het aangeven van onze wensen aan de gemeente heeft gewerkt om in goede samenwerking de moestuin en voedselbos te creëren.''
(visit link)

Eng
A few years ago, the residents of the adjacent houses submitted a plan to the municipality to make the neighborhood a bit greener and more attractive.
Part of this plan was to create a vegetable garden together, but also to create a playground for the children.
This has created a multifunctional garden where the neighborhood comes together and maintains the garden together.
Together they share in the proceeds of the vegetable garden.

Ferry one of the initiators says about this on the website:
“About 3 years ago, the vegetable garden was first created, followed by the food grove. Neighbor Wjera Goedkoop-Van Leer had been walking around with such an idea for some time, which we finally picked up because there was broad enthusiasm for it among neighbors."

"We don't have fixed agreements. In fact, we just meet regularly (every 3 or 4 months) to discuss what needs to be done. The vegetable garden is divided into 10 parts for 10 addresses that take care of that themselves. We got the fruit trees and we do the maintenance together based on the insight of the people in the neighborhood. And that works for us, it is well maintained."

"We did encounter challenges. Firstly, how to maintain the crops in the right way and we learn that from each other. Secondly, to have fun when the harvest fails. Third, to continue to maintain the food forest sufficiently because one has more time and meaning than the other. Our standard at the moment is that it is allowed to be there."

"The collaboration with the municipality is going well. We have 1 contact person who communicates and shares via an app group. We have noticed that indicating our wishes to the municipality has worked to create the vegetable garden and food forest in good cooperation."
(visit link)
Address:
Lieshoutstraat


Hands-on or educational programs: No

Community garden's website: [Web Link]

Location: Not listed

Parking: Not Listed

Telephone number: Not listed

Visit Instructions:
All logs must be the result of an actual visit to the community garden. Write a description about your visit to the garden. A photo of one of your favorite elements of the garden would also be a nice addition, but not mandatory.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Community Gardens
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited Voedselbosje en moestuin Lieshoutstraat - Arnhem, NL 08/05/2022 PetjeOp visited it