de witte molen - Arnhem, NL
Posted by: Groundspeak Premium Member PetjeOp
N 51° 59.254 E 005° 54.146
31U E 699288 N 5763633
Eeuwen oude watermolen in het sonsbeekpark
Waymark Code: WM18VJA
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 10/02/2023
Published By:Groundspeak Premium Member Alfouine
Views: 1

"De Witte Molen of Witte Watermolen is een korenmolen in Park Sonsbeek in de stad Arnhem in de Nederlandse provincie Gelderland.

Al rond 1470 moet de huidige molen gebouwd zijn. Oorspronkelijk stonden er diverse watermolens langs de Sint-Jans- of Sonsbeek. De Witte Molen is de enige overgebleven bedrijfsvaardige molen. Verder stroomopwaarts staat de niet meer in gebruik zijnde Begijnenmolen waarin het Nederlands Watermuseum is ondergebracht.

De Witte Molen is in 1966 en 1967 grondig gerestaureerd en is uitgerust met drie koppels maalstenen, waarvan er twee worden gebruikt voor het malen van graan. Een beroepsmolenaar stelt de molen samen met vrijwilligers enkele keren per week in bedrijf.

De naastgelegen molenschuur fungeert als bezoekerscentrum waar mensen informatie kunnen krijgen over Park Sonsbeek en over de natuur in de stad. Samen vormen molen en bezoekerscentrum de Molenplaats Sonsbeek (eerder Bezoekerscentrum De Watermolen en Bezoekerscentrum Sonsbeek genoemd)."
(visit link)

Eng
The Witte Molen or Witte Watermolen is a corn mill in Park Sonsbeek in the city of Arnhem in the Dutch province of Gelderland.

The current mill must have been built around 1470. Originally there were several watermills along the Sint-Jans- or Sonsbeek. De Witte Molen is the only remaining operational mill. Further upstream is the Begijnenmolen, which is no longer in use, which houses the Dutch Water Museum.

The Witte Molen was thoroughly restored in 1966 and 1967 and is equipped with three pairs of grinding stones, two of which are used for grinding grain. A professional miller puts the mill into operation together with volunteers a few times a week.

The adjacent mill barn functions as a visitor center where people can get information about Park Sonsbeek and about nature in the city. Together, the mill and visitor center form the Molenplaats Sonsbeek (previously called Visitor Center De Watermolen and Visitor Center Sonsbeek)."
(visit link)
Group that erected the marker: Natuurcentrum Arnhem

URL of a web site with more information about the history mentioned on the sign: [Web Link]

Address of where the marker is located. Approximate if necessary:
Zijpendaalseweg 24, 6814 CL te Arnhem


Visit Instructions:
Take a picture of the marker, preferably including yourself or your GPSr in the photo. A very detailed description of your visit may be substituted for a photo. In any case please provide a description of your visit. A description of only "Visited" or "Saw it while on vacation" by anyone other than the person creating the waymark may be deleted by the waymark owner or the category officers.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Signs of History
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
PetjeOp visited de witte molen - Arnhem, NL 03/09/2024 PetjeOp visited it