Divadlo J. K. Tyla Plzen
Posted by: Groundspeak Premium Member CIRA
N 49° 44.735 E 013° 22.408
33U E 382819 N 5511613
Quick Description: Divadlo J. K. Tyla
Location: Plzeňský kraj, Czechia
Date Posted: 8/30/2007 1:28:00 PM
Waymark Code: WM23V0
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 231

Long Description:
Historie divadla v Plzni

Divadelní predstavení v Plzni se objevily již koncem 18. stol. Ceské divadlo se hraje od r. 1818 (vetšinou šlo o ochotnická predstavení). Hrálo se v rytírské síni tzv. nemeckého domu (Ríhovic dome), ve velké síni radnice, v hostinci U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda a U bílé ruže. Jelikož tyto místnosti nestacily, purkmistr Kopecký chtel upravit pro divadelní úcely obecní dum „Stift“ (mezi radnicí a chrámem sv. Bartolomeje). Zacalo se s adaptací, ale brzy došli k záveru, že tyto prostory pro divadlo nestací (1829 Stift zbourán). Poté tedy vznikla myšlenka postavení nového divadla.

Zvláštní divadelní budovu má Plzen od r. 1832 (1830 mela Plzen 9040 obyvatel). Byla postavena podle návrhu Lorenza Sachettiho na rohu nynejší Riegrovy ulice a sadu Petatricátníku. Poprvé se zde hrálo 12. 11. 1832, první ceské predstavení až 18. 1. 1835. Budova byla predána bezplatne k provozování právovárecnému meštanstvu, od r. 1857 se stalo divadlo opet majetkem obce. V r. 1863 došlo k menším úpravám. Hned po vystavení nového divadla byly pronajaty ve vedlejším dome dve místnosti na šatny, 1867 koupila obec celý dum pro divadelní potreby.

V r. 1890, kdy mela Plzen 50221 obyvatel, už divadlo jejím potrebám nestacilo. 1894-5 byla pojata do plánu stavba nového divadla. Povolení ke stavbe bylo vydáno v lednu 1899, Velké divadlo bylo otevreno v zárí 1902.

Pro nemeckou menšinu bylo vybudováno nemecké divadlo v Goethove ul. (Malé divadlo) v r.1869, v nemž se hrálo až do roku 1965, kdy opereta a cinohra prešla do Komorního divadla.

Behem pouhých 70 let si rozmach kulturního života v Plzni vyžádal postavení trí divadel (1832, 1869, 1902). Od roku 1868, tzn. již 131 let se v našem meste hraje repertoárové divadlo paralelne ve dvou divadelních budovách.

[editovat] Historie plzenského divadla v datech

1798, 1805, 1806, 1814 - zprávy o divadelních predstaveních v Plzni

1818 - první ceské divadelní predstavení Hrálo se na ruzných místech: v rytírské síni tzv. Nemeckého domu na námestí, ve velké síni radnice nebo v nekterém hostinci (U zlatého orla, U arcivévody Ferdinanda, U bílé ruže)

1832 - postavena první divadelní budova - mestské resp. meštanské divadlo (v nynejší Riegrove ulici)

1863 - rozsáhlé úpravy mestského divadla, 1867 zakoupen vedlejší dum a trvale privtelen k divadlu; v následujících letech prubežné udržování a zdokonalování divadelní budovy, které však nemohlo odstranit hlavní nedostatky

1869 - postaveno nemecké divadlo (Malé divadlo) v Goethove ulici

1902 - postaveno nové mestské divadlo (Velké divadlo) 26. brezna uzavrena stará divadelní budova predstavením Prodané nevesty 27. zárí otevreno nové divadlo predstavením Libuše

1965 - otevreno Komorní divadlo, vzniklé adaptací kina Universita 4. prosince divadlo slavnostne otevreno predstavením k 100. výrocí stálého ceského divadla v Plzni (J.K. Tyl: Tvrdohlavá žena)

1966 - ukoncen provoz Malého divadla

1977 - zbouráno Malé divadlo

1980 - otevrena provizorní prístavba Komorního divadla, zahájen provoz Divadla v klubu

1981-1985 - rekonstrukce a prístavba Velkého divadla
Theater Name: Divadlo J. K. Tyla Plzen

Country: Czech republick

Address:
SMETANOVY SADY 1129/16
Plzen, Czech republick
30100


Web Site: [Web Link]

Venue: Other (specify in narrative)

Type of Productions:
Muzikal, opera, opereta, atd.


Restored Building: no

Architect/Designer: Antonín Balšánek

Stage Type: Proscenium

Date of Construction: Not listed

Seating Capacity: Not Listed

Special Productions/Events/Festivals: Not listed

Visit Instructions:
One photo different from the one on the home page.

Briefly describe your visit -- date, occasion, your impressions.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Live Stage Theaters
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point