Svatý Prokop / Saint Procopius of Sázava, Dacice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Regular Member L@Troj
N 49° 04.689 E 015° 26.323
33U E 532038 N 5436236
CZ: Sv. Prokop byl puvodne svetský knez a pozdeji poustevník, zakladatel Sázavského kláštera. EN: Saint Procopius of Sázava was a Czech saint.
Waymark Code: WMBAPB
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 04/27/2011
Published By:Groundspeak Premium Member Arogant
Views: 71

CZ:

SV. PROKOP

Sv. Prokop se narodil nekdy koncem 10. století v obci Chotoun u Ceského Brodu. Není jasné jaká studia absolvoval, ale pravdepodobne již v mladém veku se obeznámil se staroslovenským písmem, které v Cechách rozšírili v 9. století verozvesti Cyril a Metodej. Nejasné je i období pred jeho príchodem do údolí reky Sázavy. Nekteré životopisy uvádejí, že pobýval v kyjevském knížectví jiné, že vstoupil do brevnovského benediktinského kláštera. Zanedlouho po jeho príchodu do údolí reky Sázavy (kolem roku 1009) se zacali k Prokopovi hlásit uceníci, kterí chteli žít stejným stylem života. Kolem poustevny postupne vznikla mnišská osada, jenž se stala základem budoucího benediktinského kláštera Sázava. Ten byl vybudován s pomocí ceského knížete Oldricha a jeho syna Bretislava. Pod Prokopovým vedením se klášter stal duležitým centrem náboženského života a krestanské kultury. Zvláštností byla slovanská liturgie, která se v kláštere udržela až do roku 1096. Opat Prokop zemrel v roce 1053. Pochovaný byl v sázavském kláštere, ale v roce 1588 byly jeho telesné ostatky slavnostne preneseny do Prahy. Za svatého ho prohlásil papež Inocenc III. již v roce 1204.

Atributem sv. Prokopa je zkrocený dábel v retezech u jeho nohou.

Jeho sochu najdete také v Telci, nedaleko vstupní brány do historického centra smerem od Jihlavy.

Zdroj informací: "http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Prokop"

EN:

Saint Procopius of Sázava (died March 25, 1053) was a Czech saint. He studied at Prague where he was also ordained. He was a canon and a hermit and then became the founding abbot of Sázava near Prague. He is an alleged author of the Reims Gospel.

Source of the information: "http://en.wikipedia.org/wiki/Procopius_of_S%C3%A1zava"
Associated Religion(s): Roman Catholic

Statue Location: Dačice, Czech Republic

Entrance Fee: none

Website: [Web Link]

Artist: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
dubex visited Svatý Prokop / Saint Procopius of Sázava, Dacice, Czech Republic 03/02/2014 dubex visited it
Monty&Miru visited Svatý Prokop / Saint Procopius of Sázava, Dacice, Czech Republic 05/23/2013 Monty&Miru visited it
Kurupira visited Svatý Prokop / Saint Procopius of Sázava, Dacice, Czech Republic 03/03/2013 Kurupira visited it
L@Troj visited Svatý Prokop / Saint Procopius of Sázava, Dacice, Czech Republic 04/25/2011 L@Troj visited it

View all visits/logs