RD Meetpunt: 179101 - Ruinen NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 45.825 E 006° 21.649
32U E 321935 N 5849256
RD Meetpunt: 179101 H.K. Ruinen aan de Brink in Ruinen.
Waymark Code: WMF32H
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 08/14/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 6

- Stang boven makelaar.

Vond ook nog een bronzen bout onderaan de torenspits naast de voordeur.

Mooie Kerk op een prachtige Brink in het centrum van Ruinen.

Ruinen is een brinkdorp in de Nederlandse provincie Drenthe, gemeente De Wolden, met 2.710 inwoners.

Ruinen was vanaf de Middeleeuwen tot de Franse Tijd een hoge heerlijkheid aangeduid als heerlijkheid Ruinen. In een akte van 1139 wordt Otto van Ruinen genoemd als een der dienstmannen van de bisschop van Utrecht. In 1140 werd door benedictijner monniken een klooster gesticht met een bijbehorende Mariakapel. Het klooster werd later naar Dickninge verplaatst.

Van 1811 tot 1998 was Ruinen een zelfstandige gemeente. Het grootste deel van Ruinen werd per 1 januari 1998 onderdeel van de nieuwe gemeente De Wolden, kleinere gedeeltes werden bij de gemeentes Hoogeveen en Westerveld gevoegd.

Het dorp heeft van oudsher een agrarisch karakter (veeteelt en akkerbouw).

Omliggende plaatsen zijn Havelte, Ruinerwold en Ansen. Noordelijk van Ruinen ligt het 3700 hectare grote Nationaal Park Dwingelderveld.

Bezienswaardigheden

De Nederlands Hervormde Mariakerk uit de 12e eeuw staat aan de brink. De kerk behoorde oorspronkelijk bij de Benedictijner abdij van Ruinen, die in de 14e eeuw werd verplaatst naar Dickninge. In de kelder onder de pastorie achter de kerk zijn op sommige dagen van het jaar de gewelven van het vroegere klooster nog te bezichtigen. In de 15e eeuw werd de kerk ingrijpend verbouwd.[2]
Aan de rand van de Brink staat sinds 1966 Bram de Ram een beeld van Johan Sterenberg als symbool voor de schaapskuddes die in de omgeving graasden.
De beltmolen De Zaandplatte in het nabij Ruinen gelegen buurtschap Engeland, oorspronkelijk afkomstig uit Echten en op deze plaats herbouwd.
Het Posthuus te Anholt aan de klassieke, maar nog onverharde postkoetsroute, is tevens een markante plek.
Aan de zuidwestrand van het heideveld staat, in de buurtschap Benderse, een schaapskooi, waar de scheper elke ochtend met een kudde Drentse heideschapen de heide opgaat.

Bron: wikipedia

Copyright © dreamhummie

Type: regular meetpunt

X coordinate: 220,716.00

Y coordinate: 531,158.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
KaRo team visited RD Meetpunt: 179101 - Ruinen NL 10/09/2021 KaRo team visited it
eilers1 visited RD Meetpunt: 179101 - Ruinen NL 07/24/2021 eilers1 visited it
dreamhummie visited RD Meetpunt: 179101 - Ruinen NL 08/14/2012 dreamhummie visited it

View all visits/logs